TT-Inrikes

Personalbrist tynger barncancervården

TT-Inrikes Artikeln publicerades

Det råder fortsatt personalbrist inom barncancervården, där merparten av sjuksköterskorna saknar specialistkompetens. Flera av klinikerna har dessutom mycket svårt med nyrekryteringen. - Det märks av, säger Freja Löthén som diagnostiserades med leukemi 2014.(TT)

Barncancervården lider av en landsomfattande brist på sjuksköterskor och var fjärde vårdplats saknas eller hålls stängd, enligt en ny granskning genomförd av Barncancerfonden.

Svaren från den enkät som har skickats till landets sex barncancercentrum i Stockholm, Göteborg, Linköping, Uppsala, Lund och Umeå visar dessutom att merparten av sjuksköterskorna inom barncancervården saknar specialistkompetens - en situation som inte har förbättrats sedan motsvarande granskning gjordes i fjol.

"Verkade stressade"

Freja Löthén från Stockholm var tio år gammal när hon fick diagnosen akut lymfatisk leukemi. Hon fick vård, främst på Astrid Lindgrens barnsjukhus, de följande två åren men är än i dag inte helt friskförklarad.

Vid ett flertal tillfällen fick bristen på vårdplatser konsekvenser för henne.

– Några gånger var jag tvungen att byta sjukhus när det var platsbrist. Egentligen skulle jag hamna i Uppsala, men det var fullt där också så jag skickades till Linköping. Första gången det hände var det jobbigt, men sedan blev det bättre för jag tycker mycket om det sjukhuset. Det var mindre stressigt där, säger Freja Löthén.

Tack vare vård hon fick kommer Freja Löthén snart att få fira sin 14-årsdag - och förhoppningsvis många födelsedagar efter det. Trots det säger hon att vårdpersonalens pressade arbetssituation var kännbar:

– Jag tror att jag fick den bästa möjliga vården som var tillgänglig för mig. Men det märktes att personalen var stressad. Alla gick väldigt fort genom korridorerna och verkade stressade.

Tre åtgärder

Jacek Toporski, barnonkolog och verksamhetschef för barnmedicin på Skånes universitetssjukhus i Lund, säger att en anledning till att det är svårt att rekrytera ny personal, och att den befintliga lämnar för andra arbetsplatser, är löneskillnader:

– Vi måste premiera avancerade och krävande jobb. Än så länge premieras enklare jobb som har bekväma arbetstider med högre löner. Jag har förlorat ett par stycken sjuksköterskor som har gått till primärvården, till skolor, kommuner eller andra enheter på sjukhuset som erbjuder bättre arbetsvillkor.

Utöver en löneutjämning vill Toporski även se ytterligare åtgärder: fler möjligheter till vidareutbildning och en flexibel arbetstidsmodell med större utrymme för forskning och återhämtning. Han vill inte kalla den nuvarande situationen för en kris men varnar för konsekvenserna om läget förvärras.

– Patientsäkerheten, åtminstone i Lund, påverkas än så länge inte av kompetensskillnaderna. Men om vi inte lyckas ändra situationen kan vi hamna i ett läge där vi får problem att ta hand om alla patienter.