TT-Inrikes

Förslag: Alla nyfödda bör testas för SCID

TT-Inrikes Artikeln publicerades

Den svåra sjukdomen SCID kan leda till döden före två års ålder, om barnet inte får behandling. Nu föreslår Socialstyrelsen att alla nyfödda ska testas för SCID, så att de barn som drabbas lättare kan identifieras och få vård. - Det är en hemsk sjukdom där barnen drabbas av många infektioner.(TT)

– Det är en hemsk sjukdom där barnen drabbas av många infektioner. Och den är svår att upptäcka för barnen reagerar inte som friska barn på infektioner, eftersom deras immunförsvar inte fungerar, säger utredaren Lina Keller.

SCID (svår kombinerad immunbrist) är en ärftlig sjukdom som innebär att det nyfödda barnets immunförsvar fungerar dåligt, eller inte alls. Detta gör att vanliga infektioner kan bli livshotande. Nu föreslår Socialstyrelsen att alla barn som föds ska testas för SCID, som en del av det nuvarande PKU-testet som tas på alla nyfödda.

Förebygga

Screeningen skulle leda till att 2-3 barn varje år kan få diagnos och behandling med stamcellstransplantation, vilket är den enda behandling som kan bota sjukdomen. Tidig upptäckt av sjukdomen är viktig - för att transplantationen ska gå bra krävs att barnet är så infektionsfritt som möjligt.

– Det är A och O för att den här transplantationen ska lyckas, och att de ska kunna etablera ett immunsystem. Ju längre tiden går, desto mer utsätts de här barnen för olika smittorisker. Så om man har upptäckt barnen kan man förebygga infektioner både med behandling och genom att man isolerar dem, säger Lina Keller.

Nytt prov

En negativ effekt av screeningen är det kan komma att skapa viss oro i onödan hos föräldrar. Ungefär 10-20 barn kommer nämligen få ett resultat som tyder på SCID trots att de inte har sjukdomen, beräknar Socialstyrelsen. Men då får man ta ett nytt prov, som kan utesluta sjukdomen inom ett dygn.

– Det här har vi bedömt i sammanhanget som en lindrig negativ effekt av screeningprogrammet, säger Lina Keller.

Förslaget går nu ut på remiss fram till den 20 juni.