TT-Inrikes

Försäkringstvist om nerbrunnet boende

TT-Inrikes Artikeln publicerades

Bolaget som äger det boende som brann utanför Ystad i juni stämmer Trygg Hansa på 13,6 miljoner kronor. Försäkringsbolaget vill inte betala för brandskadorna eftersom fastigheten inte var försäkrad som asyl- eller flyktingboende, rapporterar Ystads Allehanda.(TT)

Bolaget som äger det boende som brann utanför Ystad i juni stämmer Trygg Hansa på 13,6 miljoner kronor. Försäkringsbolaget vill inte betala för brandskadorna eftersom fastigheten inte var försäkrad som asyl- eller flyktingboende, rapporterar Ystads Allehanda.

De flesta som bodde i huset var före detta asylsökande som fått uppehållstillstånd. De hade vanliga hyreskontrakt, invänder fastighetsägaren Snårestad AB.

"Vi ställer oss frågande till hur det förhållande att före detta asylsökande har hyrt bostäder påverkar försäkringen och undrar var gränsen går för ett "vanligt boende", skriver bolaget i stämningsansökan.

Men Trygg Hansa anser att hyresfastigheten är att betrakta som ett flyktingboende. Då blir försäkringsavgiften högre på grund av ökad risk för skador.

– Det har dels att göra med beläggningsgraden, men tyvärr handlar det också om att det kan finnas en hotbild mot flyktingboenden, säger Trygg Hansas presschef Hanna Axelsson till tidningen.