TT-Inrikes

Färre lediga lärarjobb

TT-Inrikes Artikeln publicerades

Lärarna har under många år kunnat välja och vraka bland lediga jobb. Inför årets skolstart tycks utbudet vara mindre. Kommunernas åtgärder för att lösa lärarbristen verkar ha fått effekt.(TT)

– Man kan ana en viss vändning på arbetsmarknaden i antal lediga jobb, säger Lärarförbundets andre vice ordförande Robert Fahlgren.

Lärarförbundets årliga undersökning visar att det i slutet på juni fanns cirka 8 800 lediga lärarjobb. Det är en minskning med 22 procent jämfört med samma tid i fjol. Mest markant är förändringen av antalet lediga tjänster för gymnasielärare, en minskning med 26,7 procent, medan antalet lediga jobb för förskollärare är 18, 4 procent färre.

Nya arbetssätt

Enligt Marie Caryll, sektionschef på utbildningssektionen på SKL, har kommunerna infört nya arbetssätt för att lösa kompetensförsörjningen på skolorna, vilket inte enbart betyder fler lärare. Ett exempel är Malmö stad som anställer så kallade elevkoordinatorer som avlastar lärarna genom att stötta eleverna på rasterna. I Dalarna får lärarstudenter kombinera jobb med studier.

– Vi tycker att kommunerna gör ett väldigt bra jobb, säger Caryll.

Samtidigt är hon tydlig med att rekryteringsutmaningarna kommer att vara fortsätt stora i skolorna även framöver.

Signaler om brist

Bilden delas av Robert Fahlgren.

– Signalerna som vi får hela tiden är att lärarbristen är stor och att man har jättesvårt att få tag i både vikarier och lärare till de tjänster som finns. Vi får också signaler om att arbetsbelastningen blir ganska tuff för de behöriga legitimerade lärare som finns där ute när man hela tiden ska hjälpa andra lärare som är ute och vikarierar.

Siffror från Arbetsförmedlingen visar att det i slutet på juni fanns cirka 2 900 arbetslösa lärare i landet, vilket i stort sett är oförändrat från i fjol. Att antalet arbetslösa inte är lägre tror Robert Fahlgren beror bland annat på att lärare vågar säga upp sig.

– Man vågar sig på att vara arbetslös ett tag för man vet att man alltid får ett lärarjobb framöver.