TT-Inrikes

Dialog med Nato om brandbekämpning

TT-Inrikes Artikeln publicerades

Bekämpningen av de stora svenska skogsbränderna håller i ökande takt på att förvandlas till en internationell insats. Samtal förs nu även med Natos civila gren för eventuell hjälp. - Vi har en dialog med den civila delen av Nato.(TT)

– Vi har en dialog med den civila delen av Nato. Vi har informerat om hur situationen ser ut, men vi har inte gått in med en skarp förfrågan, förklarade Britta Ramberg, MSB:s biträdande chef för insatser, på lördagen.

MSB samordnar på regeringens uppdrag krisberedskapsarbetet med Nato och Partnerskap för fred (PFF) som är ett samarbetsorgan för länder i Europa och Centralasien som inte är medlemmar i Nato. Formellt ligger det svenska deltagandet inom Euro-Atlantiska Partnerskapsrådet (EAPR).

Natos högsta organ för civila beredskapsfrågor heter Civil Emergency Planning Committee (CEPC) och svenska myndigheter deltar i arbetet inom de fyra planeringsgrupper som ligger under CEPC.

Under helgen bekämpar flygplan från Italien och Frankrike skogsbränderna liksom helikoptrar från Norge, Tyskland och Litauen. Ute i skogarna finns markpersonal från Danmark och Polen med fordon.

– Utöver det har vi ytterligare erbjudanden från andra europeiska länder som vi tittar på och värderar. Men det är viktigt att vi tar in rätt resurser till rätt plats, påpekade Britta Ramberg.