TT-Inrikes

Bondgårdarna blir färre och större

TT-Inrikes Artikeln publicerades

De gårdar i Sverige som producerar mjölk och kött blir färre - och de största gårdarna blir ännu större vad gäller antal djur. Sveriges största gård har ökat med över 1 000 djur.(TT)

På de senaste fem åren (2010-2015) har de största gårdarna i Sverige som producerar mjölk och kött blivit nästan 30 procent större. Samtidigt har antalet gårdar minskat.

Det visar en kartläggning som tidningen ATL har gjort.

Sveriges största gård är Wapnö i Halland, en gård som har ökat med över 1 000 nötkreatur sedan 2010. Anledningen är att mjölkgården har gjort en stor satsning på kött.

Mer än mjölk

Ett sådant tilltag kan vara ett sätt att klara sig.

– När lönsamheten är låg i mjölken får den bäras upp av något annat, säger Erik Engelbrekts på Växa Sverige, till ATL.

En mjölkgård kan också skaffa sig fler mjölkkor för att överleva. Det kan hålla uppe inkomster och ge konkurrenskraft. Samtidigt kan det bli svårhanterligt och sårbart.

– I ett litet mjölkföretag blir inte konsekvenserna av en vacklande produktion så stora, säger Erik Engelbrekts.

De stora blir större

För fem år sedan hade de 100 största gårdarna i Sverige i medel 883 nötkreatur per gård. 2015 var samma siffra 1 118, vilket är en ökning med 27 procent.

Antalet registrerade nötkreatur har minskat något under samma tid, men det har också antalet gårdar. Det är mer än 3 000 gårdar färre i dag och siffran ligger på 19 213 gårdar. Det innebär att "snittgården" har ökat sin besättning av djur med 15 i antal och nu ligger på 76 djur.