TT-Inrikes

Beslut om årets björnjakt närmar sig

TT-Inrikes Artikeln publicerades

Snart ska det fattas beslut om hur många björnar som får skjutas i årets björnjakt. Jägarna vill att tilldelningen ökar och hänvisar till den senaste spillningsinventeringen. Men länsstyrelserna vill först analysera resultatet av den.(TT)

Förra hösten genomfördes en inventering av björnspillning i Dalarnas och Gävleborgs län samt i de intilliggande länen. Enligt den beräknas det finnas drygt 450 björnar i Dalarna och drygt 500 i Gävleborg.

Efter att siffrorna blivit kända höjs röster om att tilldelningen måste öka rejält i årets jakt.

– Det här är ett jättemisslyckande. Nu måste myndigheten ta ansvar och följa försiktighetsprincipen i så måtto att de beslutar om en tilldelning som garanterat sänker björnstammen i länet, säger Erik Mattsson, jaktvårdskonsulent för Jägareförbundet i Gävleborg, till Svensk Jakt.

Jonas Bergman, chef för viltförvaltningen vid länsstyrelsen i Dalarna, pekar på att resultatet inte är en slutlig siffra för länet. Bland annat tar han upp att björnarna rör sig mellan olika län och att en stor del av proverna har tagits nära länsgränser.

"Därför måste vi nu analysera resultatet och göra en bedömning av hur många av björnarna som faktiskt finns i Dalarna. Vår analys kommer sedan att ligga till grund för det beslut om licensjakt efter björn som vi planerar att fatta den 28 juni", säger han i ett pressmeddelande.

Länsstyrelsen i Gävleborgs beslut om årets jakt kommer innan den 1 juli.

Rättad: I en tidigare version fick Jonas Bergman fel förnamn.