TT-Inrikes

Förbud mot barnäktenskap klubbat

TT-Inrikes Artikeln publicerades

Riksdagen säger ja till regeringens lagförslag att inte erkänna utländska barnäktenskap, det vill säga äktenskap där någon av personerna är under 18 år. Det ska gälla oavsett om personerna haft en anknytning eller inte till Sverige när äktenskapet ingicks.(TT)

Riksdagen säger ja till regeringens lagförslag att inte erkänna utländska barnäktenskap, det vill säga äktenskap där någon av personerna är under 18 år. Det ska gälla oavsett om personerna haft en anknytning eller inte till Sverige när äktenskapet ingicks.

Tidigare har barn som gift sig utomlands betraktats som makar om de vid äktenskapet varit över 15 år och saknat koppling till Sverige. Nu blir det förbjudet att erkänna sådana äktenskap.

"Beslutet välkomnas av oss, eftersom vi arbetar med frågor som berör främst barn och kvinnor som utsätts för hedersrelaterat våld och förtryck. Äntligen tar Sverige ställning utifrån barnets bästa och markerar mot barnäktenskap", säger Sara Mohammad, verksamhetsansvarig för riksorganisationen GAPF (Glöm Aldrig Pela och Fadime), i ett pressmeddelande.

Lagen träder i kraft vid nyår. Barnäktenskap som erkänts innan den nya lagen börjar gälla kommer dock inte att kunna rivas upp.