TT-Inrikes

Allt fler körkortselever kuggas vid teoriprovet

TT-Inrikes Artikeln publicerades

De flesta som ska ta körkort klarar teoriprovet vid första försöket. Men allt fler kuggas. - Man har en övertro på sig själv, säger Ylva Lundin, kommunikationschef för förarprov vid Trafikverket. Proven ska inte ha blivit svårare.(TT)

Proven ska inte ha blivit svårare. Men allt fler elever är sämre förberedda, och överlag finns en övertro till kunskaperna, fastslår en utredning gjord av Statens väg- och transportforskningsinstitut på uppdrag av trafikverket.

– Vi såg en trend att andelen godkända prov minskade generellt. Man kom till oss lite förtidigt, säger Ylva Lundin.

I snitt behöver elever skriva 2,1 teoriprov innan de får godkänt.

– Men en liten grupp gör fler än tio prov.

En körkortsaspirant klarade i fjol sitt teoriprov först vid 29:e försöket. Rekordet förra året höll dock den elev som skrev teoriprovet för 66:e gången - och då äntligen blev godkänd, rapporterar Sydsvenskan.

På Trafikverket finns misstankar om att de som skriver många gånger kan vara inblandade i fusk, till exempel genom att fotografera provet eller genom att försöka memorera det till nästa gång.

– Vi har övervakning och jag menar att vi försöker komma åt de som vill fuska eller filma av provet, säger Håkan Hanson, trafikinspektör och chef för Trafikverkets förarprovsavdelning i Helsingborg, till Sydsvenskan.

Ylva Lundin understryker för TT att det enskilda trafiksäkerhetsansvaret som följer på att ha körkort är större än att bara lyckas med förarproven.

– Du ska inte bara klara provet, det är också resan som startar när du sedan börjar köra.