TT-Inrikes

Allt fler djur går över till nattliv

TT-Inrikes Artikeln publicerades

Många däggdjur på jorden har blivit allt mer nattaktiva. Orsaken är att de vill undvika människor, enligt en ny undersökning. Det påtvingade beteendet tros vara kostsamt för vissa arter.(TT)

Forskarna, vars resultat publiceras i Science, har granskat 76 studier som berör sammanlagt 62 däggdjursarter på sex kontinenter.

Miljöerna är både urbana områden och starkt störda jordbruksmarker, men också nationalparker och skogsområden.

Bland de granskade djuren återfinns hjortar i skogarna i norra Argentina, prärievargar i bergen i Kalifornien, sabelantiloper i nationalparkerna i Zimbabwe, tigrar i nationalparken Chitwan i Nepal, och vildsvin i Polen.

Störningar

Alla är utsatta för störningar av något slag, hjortarna och antiloperna av jakt, prärievargarna av turism, tigrarna av människor som hugger ved och samlar in bränsle, och vildsvinen av väg- och husbyggen.

Resultatet har blivit att djuren söker skydd på dagtid, och istället rör sig under dygnets mörka timmar - då människorna är som mest frånvarande.

Enligt granskningen, som har utförts av forskare vid University of California i USA, är sambandet tydligt. Det nattaktiva rörelsemönstret ökade med nästan 50 procent under perioder då mänskliga störningar var som mest påtagliga. Detta gällde generellt på de flesta platser på jorden.

Sämre överlevnad

Djur som exempelvis är lika aktiva natt som dag i ostörda miljöer, ändrar sin dygnsrytm när de störs av människor och rör sig mindre på dagtid och mer under dygnets mörka timmar.

Intressant nog reagerade djuren relativt likartat på alla typer av mänsklig verksamhet - fotvandrare och husbyggare är uppenbart lika skrämmande som jägare i många fall.

Frågan är vilken betydelse detta har för djuren. Positivt är att det förändrade beteendet gör det enklare för djuren att samexistera med människorna. Men forskarna misstänker att de negativa aspekterna överväger - djuren tvingas ägna mycket tid åt att undvika människor på bekostnad av fortplantning och födosökande. Resultatet kan bli sämre ungproduktion och minskad överlevnad.