TT-Feature

Medieprofilerna gjorde Metoo stort

TT-Feature Artikeln publicerades

Metoo-kampanjen skakar Sverige. Yrkeskår efter yrkeskår rullar ut sina vittnesmål om sexuella övergrepp och trakasserier. Vad var det som fick bollen i rullning? Att kända profiler i ett tidigt skede namngavs har sannolikt haft stor betydelse, men även 70-talets kvinnorörelse, tror forskare.(TT)

– Det som triggade var medieprofilerna som fick väldigt stort utrymme i början. Det blev på något sätt startskottet, säger Marie Grusell, medieforskare vid Göteborgs universitet.

Metoo-rörelsen fortsätter att växa. Hittills har upprop med vittnesmål från bland annat skådespelare, jurister, sångare, kvinnor i teknikbranschen, journalister och idrottare publicerats. Inom kort väntas fler branscher gå ut offentligt. Genomslaget för kampanjen är unikt, enligt Marie Grusell.

– I Sverige har vi nog inte sett något av det här omfånget tidigare, säger hon.

Historisk resning

Det är dock inte första gången en hashtag används på det här sättet. Men det har aldrig lett till den historiska resning som nu sker. Att kändisar denna gång namngavs i ett tidigt skede kan ha varit avgörande, tror flera medieforskare.

– Jag tror inte att det blivit lika stort annars. Ur det perspektivet har det öppnat upp dörrar som kanske annars varit stängda, säger Marie Grusell.

Att påstådda övergrepp kunde kopplas till kända mediemän, som många hade en relation till, men även platser och specifika tillfällen betydde mycket, anser forskarna.

– En av anledningarna till att det fått ett sådant genomslag är att det blivit väldigt konkret. Mycket av det som tagits upp har kunnat beskrivas, vad det faktiskt har handlat om, och det har varit ganska mycket detaljer, säger Anja Hirdman, medieforskare vid Stockholms universitet.

Kritisk punkt

Men för att förstå varför #metoo kommer så starkt måste man egentligen gå 40 år tillbaka i tiden, anser Ninni Carlsson, fil dr. och universitetslektor i socialt arbete vid Göteborgs universitet.

– Min tolkning är att den mobilisering som påbörjades då har växt på så många olika sätt i samhället att vi nu nått en kritisk punkt, när tiden var mogen. Det vi ser nu är 70-talet igen, säger Carlsson, som forskat om kvinnors bearbetning av sexuella övergrepp.

Även då byggde mycket av kvinnorörelsens framgång på att kvinnor öppet vågade träda fram och berätta, och att man gjorde det tillsammans.

Vad som varit den eller de tändande gnistorna för metoo i dag skulle man egentligen behöva forska om, säger Ninni Carlsson. Men hon tror att feminismens nuvarande ställning i samhället och sociala mediers möjligheter har spelat roll. Det första gemensamma uppropet - skådespelarna i #tystnadtagning - har också haft stor betydelse:

– Där visar vi att det är ett strukturellt problem, som är vanligt i vardagen. Det är inte avvikande människor som drabbas, det är inte avvikare som gör detta. Det är vanliga kvinnor som utsätts, och det är sprängstoff!

Verklig förändring

Uppropet rullar vidare. Finns det en risk att vi till slut stänger av och slutar bry oss?

– Ja. Nyheter är en färskvara och det gäller även stora händelser. Till slut blir publiken avtrubbad: "Nu kan vi det här, nu vet vi att det finns". Snart börjar behovet av andra artiklar komma, säger Marie Grusell.

Hon är ändå säker på att de vittnesmål som nu hörs kommer att leda till verklig förändring.

– Det kommer att hända saker. Men frågan är om det kommer att bli i paritet med den uppmärksamhet det fått.