TT-Feature

Mänskliga kvarlevor på många museer

TT-Feature Artikeln publicerades

Mänskliga kvarlevor från tiotusentals individer finns i samlingarna hos 66 svenska museer. Det visar en enkätundersökning som gjorts av Statens historiska museer och Statens museer för världskultur på uppdrag av regeringen.(TT)

Mänskliga kvarlevor från tiotusentals individer finns i samlingarna hos 66 svenska museer. Det visar en enkätundersökning som gjorts av Statens historiska museer och Statens museer för världskultur på uppdrag av regeringen.

De flesta kvarlevorna har samlats in vid arkeologiska undersökningar och kommer från den förhistoriska tiden eller medeltiden, enligt Historiska museet. Minst elva museum har mänskliga kvarlevor av samer i sina samlingar. 43 av museerna har kvarlevor endast från Sverige, fem enbart från andra delar av världen.

Arbetsgruppen som jobbat med undersökningen föreslår att det bör göras en mer detaljerad kartläggning av förekomsten av kvarlevor från minoritetsgrupper och ursprungsfolk på museerna.

"Vi rekommenderar också att ett arbete genomförs på statligt initiativ med att ta fram nationella riktlinjer för hantering och etik kring mänskliga kvarlevor vid museer i Sverige", säger Fredrik Svanberg, forskningschef på Historiska museet, i ett pressmeddelande.