TT-Feature

Kulturskolan ska bli mer jämlik

TT-Feature Artikeln publicerades

Ett nytt statligt utvecklingsbidrag på 200 miljoner kronor föreslogs i regeringens kulturskoleutredning. Men bara hälften är med i den proposition som kulturminister Alice Bah Kuhnke (MP) nu presenterar. - Det som är det avgörande är att de pengar som vi nu investerar hamnar rätt, säger hon.(TT)

Kulturskolan ska bli mer tillgänglig och jämlik. Så lyder en del av de nationella målen regeringen satt för verksamheten. Den politik som nu läggs fram för att nå målen är historisk, enligt Alice Bah Kuhnke.

– Det har ju inte funnits tidigare. Det har kommunerna själva fått kämpa med och prioritera kring. Nu får man en tydlig stöttning av staten vad gäller att skapa förutsättningar för kommunerna att kunna göra ett än bättre arbete, säger hon.

Fler lärare

En del satsningar finns med redan i årets statsbudget.

25 miljoner kronor 2018 och 40 miljoner kronor från och med nästa år ska läggas på att utbilda fler lärare. Något som regeringen valt att kalla "kulturskoleklivet". 10 miljoner kronor per år ska ges till Statens kulturråd för att kunna driva ett nationellt kulturskolecentrum, som ska stötta kommunerna.

"Mer flexibel"

Den kulturskoleutredning som regeringen tillsatt föreslog ett nytt statligt utvecklingsbidrag till kulturskolan på 200 miljoner kronor. Regeringen föreslår i stället att det bidrag på 100 miljoner kronor som sedan 2016 fördelas till de kommunala kulturskolorna omvandlas till ett renodlat utvecklingsbidrag. Dessa pengar ska fördelas via det nya kulturskolecentret.

– Det som är det avgörande är att de pengar som vi nu investerar hamnar rätt. Och det vi gör är att vi vidgar förordningen så den blir mer flexibel för att möta de många olika kommunernas behov, säger Alice Bah Kuhnke.

TT: Blir kulturskolorna mindre kommunstyrda nu?

– Nej, tvärtom. Nu får kommunerna äntligen den stöttning de själva intensivt uppvaktat både kulturskolerådet och regeringen med att de faktiskt behöver.

"Ett fiasko"

Cecilia Magnusson (M), som sitter i kulturutskottet, tror inte att propositionen kommer att leda till någon bättre kulturskola.

– De 100 miljoner kronor som man var så stolt över när man presenterade och som man kunde söka till för att sänka avgifterna erkänner ju kulturministern inte var så himla bra, eller i princip ett fiasko. Så nu gör man ju om det till ett utvecklingsbidrag, säger hon och understryker att propositionen är ett sätt för staten att styra kommunerna.