TT-Ekonomi

Volvo inför nya finansiella mål

TT-Ekonomi Artikeln publicerades

AB Volvos styrelse har beslutat att införa nya finansiella mål för koncernen och inför ett rörelsemarginalmål på över tio procent över en konjunkturcykel. "Ett tydligt och enkelt mål för rörelsemarginalen stödjer ansträngningarna med att öka lönsamheten i koncernen", skriver bolaget i ett pressmeddelande.(TT)

AB Volvos styrelse har beslutat att införa nya finansiella mål för koncernen och inför ett rörelsemarginalmål på över tio procent över en konjunkturcykel. "Ett tydligt och enkelt mål för rörelsemarginalen stödjer ansträngningarna med att öka lönsamheten i koncernen", skriver bolaget i ett pressmeddelande.

Målet för Financial Services förblir oförändrat och industriverksamheten ska under normala förhållanden inte ha någon nettoskuldsättning utöver pensionsskulder.