TT-Ekonomi

Telenor sänker prognosen

TT-Ekonomi Artikeln publicerades

Den norska teleoperatören Telenor sänker sin helårsprognos, men redovisar ett oväntat starkt rörelseresultat för tredje kvartalet i år. Rörelseresultatet (ebitda) landar på 11,85 miljarder norska kronor. Det är en oväntat stor vinstökning på 15 procent.(TT)

Den norska teleoperatören Telenor sänker sin helårsprognos, men redovisar ett oväntat starkt rörelseresultat för tredje kvartalet i år.

Rörelseresultatet (ebitda) landar på 11,85 miljarder norska kronor. Det är en oväntat stor vinstökning på 15 procent. Och analytiker hade i snitt räknat med en rörelsevinst på 11,4 miljarder, enligt en Reuters-enkät.

Nettoförlusten på 1,77 miljarder kronor förklaras av en redan känd nedskrivning på 5,4 miljarder kronor mot bakgrund av den planerade försäljningen av Telenors andel i den ryska operatören Vimpelcom. Under samma kvartal i fjol gjorde Telenor en nettovinst på 2,59 miljarder.

För helåret 2015 sänker dock Telenor prognosen. Försäljningen under helåret väntas nu bara växa med 5 procent, mot en tidigare prognos på 5-7 procent och rörelsemarginalen beräknas till 34-35 procent, mot en tidigare prognos på 34-36 procent.