TT-Ekonomi

Många sparar i dåliga fonder

TT-Ekonomi Artikeln publicerades

Korta räntefonder brukar ses som ett tryggt alternativ för sparande på kort sikt. Men en negativ avkastning under de senaste två åren innebär att hundratals miljoner kronor har gått förlorade. Svenska sparare har drygt 200 miljarder kronor placerade i korta räntefonder.(TT)

Korta räntefonder (penningmarknadsfonder) har ansetts vara ett tryggt alternativ för sparande på kort sikt. Men det rådande ränteläget har vänt trenden. Majoriteten av de vanligaste korta räntefonderna har backat både på ett och två års sikt.

– Det finns ingen anledning att spara i korta räntefonder i dag, det kostar dig bara pengar, säger Johanna Kull på Avanza.

Förlustfonder

Svenska sparare hade i september drygt 200 miljarder kronor placerade i korta räntefonder, enligt siffror från Fondbolagens förening.

Morningstars statistik visar att dessa fonder i genomsnitt har backat med 0,3 procent under de senaste två åren. På ett års sikt har de sjunkit med 0,1 procent i genomsnitt. Utöver den negativa avkastningen har fonderna också avgifter som ytterligare belastar spararnas kapital.

Den rådande situationen med en negativ styrränta i kombination med stigande obligationsräntor påverkar utvecklingen. Eftersom Riksbankens prognos är att hålla kvar räntan på minus till 2018, tycker Kull att spararna gör bäst i att dra sig ur fonderna.

– Läget med pressade räntor gör att de här fonderna har blivit en garanterad förlustaffär, säger hon.

Rekommenderar sparkonto

Under de senaste månaderna har försäljningen av fondandelar ökat, men enligt Johanna Kull borde fler lämna förlustfonderna.

– Handlar det om pengar som du ska använda inom ett till två år är det bättre att placera dem på ett vanligt sparkonto med insättningsgaranti, säger Johanna Kull.

För sparande på längre sikt rekommenderar hon bredare aktiefonder.

– Pengar som man sparar på lång sikt ska man över huvud taget inte ha placerade i korta räntefonder, säger hon.