TT-Ekonomi

Goda år för köpcentrum

TT-Ekonomi Artikeln publicerades

Nya köpcentrum, som Mall of Scandinavia i Solna och Avion Shopping i Umeå, och utbyggnad av befintliga handelsplatser driver på den totala försäljningen i landets köpcentrum. Förra året ökade den med 4 procent, visar en kartläggning från HUI Research. Omsättningen i detaljhandeln som helhet ökade med 3,4 procent 2016.(TT)

Nya köpcentrum, som Mall of Scandinavia i Solna och Avion Shopping i Umeå, och utbyggnad av befintliga handelsplatser driver på den totala försäljningen i landets köpcentrum. Förra året ökade den med 4 procent, visar en kartläggning från HUI Research. Omsättningen i detaljhandeln som helhet ökade med 3,4 procent 2016.

Köpcentrum och handelsplatser stod för 40 procent av detaljhandelns totala försäljning.

"Tillväxten i köpcentrum och handelsområden är starkt kopplad till nyetableringar. Byggtakten har varit hög i Sverige under de senaste åren och många vita fläckar har täckts", skriver Tobias Rönnberg, analytiker på HUI Research, i en kommentar.

Tillväxten väntas bli lägre framöver, som en följd av ökad konkurrens från e-handel.

Men den höga byggtakten kommer att hålla i sig ett par år till. Fram till 2020 planeras för en miljon kvadratmeter ny handel. Hälften håller redan på att byggas.