TT-Ekonomi

Fler uppsagda kvinnor vågar ta steget

TT-Ekonomi Artikeln publicerades

Uppsagda kvinnor startar i allt högre utsträckning eget företag. Och det blir oftast lyckosamt. Fortfarande är det en övervägande del, drygt nio av tio, av de uppsagda tjänstemännen som drar vidare till nya anställningar.(TT)

Fortfarande är det en övervägande del, drygt nio av tio, av de uppsagda tjänstemännen som drar vidare till nya anställningar.

Men närmare en av tio startar eget företag, enligt statistik från TRR Trygghetsrådet som arbetar med att hjälpa uppsagda till ny sysselsättning.

Det som sticker ut i statistiken är att andelen kvinnor som satsar på egen låda har ökat kraftigt under 2000-talet, och de tar ofta stöd av TRR:s rådgivare.

– Kvinnor är mer benägna att ta hjälp, säger TRR:s vd Lennart Hedström.

– Och de är mer flexibla, fler kvinnor kör sina företag parallellt med att jobba vid sidan om, fortsätter han.

Studien visar också att företag startade av uppsagda har god livskraft, och det gäller både män och kvinnor i lika stor utsträckning. Tre år efter start finns 87 procent av dem kvar, till viss del för att de får ekonomisk hjälp eller lever på ett avgångsvederlag under startåret.

– Självklart är det en viktig parameter, säger Hedström.

Men han tycker ändå statistiken visar på att det finns potential för fler att starta företag. Hela 25 procent av alla uppsagda tjänstemän som kommer till TRR funderar inledningsvis på att dra i gång eget.