TT-Ekonomi

Budgetsatsning på renare vatten

TT-Ekonomi Artikeln publicerades

Nu invigs Sveriges första fullskaliga rening av läkemedelsrester i Linköping. Regeringen satsar ytterligare miljoner för att avloppsvattnet ska bli så rent som möjligt.(TT)

Satsningen, som är treårig, innebär att regeringen lägger totalt 165 miljoner kronor för att reningen av avloppsvattnet ska bli mer effektiv. Framför allt är det läkemedelsrester som man vill få bort från vattnet, något som dagens reningsverk inte klarar av.

– I Östersjön har man hittat läkemedelsrester i vattnet, i sedimenten och i fisk, säger miljöminister Karolina Skog (MP).

Första gången

Den vanligaste orsaken är att resterna kommer ut i miljön efter att ha utsöndrats från behandlade patienter, via avloppet. Bland de effekter man ser i miljön finns beteendeförändringar som kan påverka fortplantningsförmågan samt fiskar som byter kön. Det finns också farhågor att den antibiotika som når miljön kan påskynda utvecklingen av antibiotikaresistens.

Ett stort problem i sammanhanget är att dagens reningsverk inte klarar av att fånga upp dessa läkemedelsrester.

I Linköping invigs i dag Sveriges första fullskaliga rening av läkemedelsrester från avloppsvattnet där man, till en kostnad av 25 miljoner kronor, har lagt till ytterligare ett steg i reningsprocessen vid Nykvarnsverket i Linköping.

– Man har gjort pilotprojekt som visat goda resultat. Allt fångas inte upp, men en stor andel, inklusive antibiotika och hormoner, säger Karolina Skog.

Öronmärkt rening

Nästa år vill regeringen satsa 45 miljoner kronor, och sedan 50 miljoner kronor året därpå, följt av 70 miljoner kronor 2020 på den nya vattenreningstekniken, pengar som ska gå öronmärkta till Naturvårdsverket.

– Huvudansvaret för vattenreningen ligger ju på kommunerna och de kommer att behöva ta ett stort ansvar, men med den här satsningen vill vi uppmuntra och öka upp tempot för den här typen av rening, säger Karolina Skog.

Pengarna ingår i de 600 miljoner kronor som regeringen nästa år vill satsa på åtgärder för rena hav.