Sverigedemokrater vill stoppa bidrag till invandrarföreningar

Tranemo Artikeln publicerades

Sverigedemokraterna tar rejäl sats för att bevara svenskheten.

På önskelistan finns bland annat att fullmäktigemöten startar eller avslutas med nationalsången.

”Vi kräver inte att fullmäktigeledamöterna ska kunna nationalsången eller ha sångröst. Utan detta kan säkert skötas med förinspelad sång och musik”. Så står det i den motion som sd:s fullmäktigeledamot Thomas Bengtström lämnat in.

Dessutom bör det bakom fullmäktigepresidiet finnas en svensk fana.

Förre sd-ledamoten i fullmäktige, Carl Johan Backestierna, har lämnat ett medborgarförslag med rubriken Stopp för mångkulturella lovdagar i skolan. ”Det finns flera anledningar till att motsätta sig att olika kulturella grupper infogar sitt hemlands seder och bruk i Sverige”.

Medborgarförslag
Ytterligare tre medborgarförslag med sverigedemokratrötter finns. I ett krävs att kommunen med omedelbar verkan upphör med ekonomiskt stöd till invandrarföreningar.

I ett annat förslag krävs att Tranemo kommuns skolor aktivt ska undervisa om kommunismens brott mot mänskligheten. ”Runt om i detta land är det en oroväckande stor andel av våra ungdomar som i sin naivitet och okunskap attraheras av denna avskyvärda ideologi”.

Sverigedemokraterna kombinerar dessa tankar med ett förslag om förbättrade relationer över generationsgränserna.