Skolväg ska bli säkrare

Tranemo Artikeln publicerades

Tranemo kommun vill göra farliga skolvägar säkrare.
Men Vägverket kan inte hjälpa till.

UDDEBO/LJUNGSARP. Kommunen har utrett vilka vägar som barnen går till skolan.

– Vissa är farliga skolvägar, säger Lennart Haglund, biträdande samhällsbyggnadschef på kommunen.

Trafiksituationen i Uddebo är svår eftersom väg 156 går rakt igenom samhället och invånarna får gå eller cykla längs vägen.

– Den är ganska kraftigt trafikerad med mycket lastbilar och tung trafik. Jag skulle inte vilja släppa ut mina barn på den vägen, säger Mats Kindlund, gatuingenjör på Tranemo kommun.

I Uddebo saknas gång- och cykelvägar helt.

I Ljungsarp tvingas skolbarn samsas med tung trafik på den smala vägen.

På önskelistan står utbyggnad av en gång- och cykelväg i Ljungsarp samt en bussvändplats. I dagsläget tvingas bussar att backa på väg 156 för att kunna vända.

I januari 2007 beslutade kommunstyrelsen att prioritera utbyggnad av gång- och cykelvägar. Kommunen har varit i kontakt med Vägverket som håller med om att det behövs åtgärder, men de har inte pengar.

– Vägverket borde vara med och betala, säger Lennart Haglund och syftar på att dessa frågor egentligen är statens ansvar.

Under måndagen beslutar kommunstyrelsens arbetsutskott om kommunen själva ska gå in med pengarna eller om man ska vänta på en eventuell öppning från Vägverket.

Vägverket har hittills gått med på att bekosta ett övergångsställe för 20 000 kronor. Men kostnaden för hela projektet är 1,2 miljoner kronor.

– Det kändes som en skvätt i bäcken med 20 000 kronor i det stora projektet, säger Mats Kindlund.