Åkeri: Vägbulor ett miljöhot

Tranemo Artikeln publicerades

Farthindren i Tranemo är en stor miljöbov. Det skriver Ambjörnarps åkeri i ett brev till kommunen.
– Hindren gör att våra lastbilar släpper ut betydligt mer avgaser, säger Lennart Andersson.

Den som kör mellan Svenljunga och Ambjörnarp måste köra över fyra vägbulor genom Tranemo. Guppen är enligt åkeriet utformade på ett sådant sätt att en lastbil behöver sänka hastigheten till 20 kilometer i timmen för att kunna köra mjukt över.
– Den accelerationen man måste göra för att öka farten igen gör att det går åt väldigt mycket bränsle, säger Lennart Andersson.

Hans åkeri har tre lastbilar som utgår från Ambjörnarp var dag. För att ta sig ut ur Tranemo måste varje bil passera minst två vägbulor.

Värst är farthindret vid Taxi i Tranemo. Eftersom det sedan är uppförsbacke ända upp till vårdcentralen krävs det att chauffören står på gasen hela vägen upp.
– Om bilen drar fyra liter milen på plan mark så drar den i snitt 13-14 liter upp för hela backen, säger Niclas Hidgård, som just kört sin lastbil upp för backen.

Eftersom åkeriet investerat i färddatorer som hela tiden visar bränsleåtgången har chaufförernas uppmärksamhet på förbrukningen ökat.
– Vi är medlemmar i LBC Svenljunga Tranemo och, där arbetar vi aktivt med miljöfrågor. I organisationen finns ett 50-tal lastbilar som kör i närområdet, tänk vad många gupp de tvingas köra över varje dag och hur det bidrar till ökade utsläpp, säger Lennart Andersson.

Han är väl medveten om att det behövs hastighetssänkande åtgärder i tätorter, men anser att det finns andra, bättre sätt. Med vägbulor sätts trafiksäkerheten mot miljötänkandet som han ser det.
– När man kör genom Timmele så är det en skylt som visar med stora bokstäver om man kör för fort. Det gör att jag tänker mig för när jag kör där, säger Niclas Hidgård.

Hastighetskameror är en annan åtgärd som åkeriet ser som bättre än vägbulor.

Mats Kindlund, kommunens trafikingenjör, anser att frågan är komplex.
– Fysiska åtgärder gör verkan och sänker hastigheten. Å andra sidan visar forskning att hastigheten inte sänks i snitt. De flesta ökar farten mellan guppen, säger Mats Kindlund.

Fler farthinder planeras i kommunen, dock inte i Tranemo tätort som det ser ut just nu.
– Tillsammans med vägverket jobbar vi för att föra in fysiska åtgärder i samband med skyltar för tätbebyggt område. Det ska bli tydligare för en trafikant när den kör in i ett samhälle, säger Mats Kindlund.