Sverige & Världen

Just nu: Trio får Nobelpriset

Nobel Artikeln publicerades

Årets Nobelpris i fysik går till upptäckten av gravitationsvågor och skapandet av de detektorer som möjliggjorde upptäckten.

Amerikanerna Kip Thorne, Barry C. Barish och Rainer Weiss får Nobelpriset i fysik för banbrytande forskning om gravitationsvågor. De får priset för "avgörande bidrag till LIGO-detektorn och observationen av gravitationsvågor", står det i motiveringen.

Gravitationsvågor är en form av strålningsenergi och utgörs av förändringar i rummets och tidens geometri. Vågorna rör sig med ljusets hastighet bort från de källor som alstrar dem, oftast massiva kollisioner i rymden.

Trots att Albert Einstein förutsade gravitationsvågor redan 1915, var det först hundra år senare, 2015, som man lyckades detektera dem för första gången. De första resultaten publicerades i februari 2016.

Hittills har forskarna lyckats detektera sådana vågor vid fyra tillfällen, den senaste gången den 14 augusti.

De instrument som gjort detektionerna är LIGO-observatoriet i Louisiana respektive Washington i USA, medan det tredje hör till det fransk-italienska Virgo-observatoriet som finns i Pisa, Italien.