Svenljunga

Svenljunga på väg mot vårdnadsbidrag

Svenljunga Artikeln publicerades

Nu trycker även Svenljunga på startknappen.

Processen med att införa vårdnadsbidrag har satts igång.

Vid det senaste mötet i kommunstyrelsens arbetsutskott sa den borgerliga majoriteten ja till att införa vårdnadsbidraget. Socialdemokraterna avslog förslaget.

Frågan skickas nu vidare till kommunstyrelsen. I förslaget sägs att bidraget ska börja gälla från förste april nästa år.

Men först ska barn- och utbildningsnämnden utreda hur en Svenljungamodell kan se ut. I botten ligger regeringens grundförslag med 3?000 oskattade kronor i månaden.

– I utredningen ska också ingå alternativa lösningar, som tagits fram i andra kommuner. Och vilka kostnader det blir, säger kommunalrådet Eva Johansson (c).

Hon har efter alla samtal hon fått förstått att vårdnadsbidraget är efterfrågat.

– Det är ett bra förslag som ökar valfriheten, tycker hon.

Och hon tror att kommunen genom en viss utbyggnad av förskolorna och med vårdnadsbidraget kan lösa den framtida barnomsorgen.

I Tranemo har kommunen kommit en bit längre med vårdnadsbidraget. Bildningsnämnden uttalade sig efter votering positivt. Och nu ska den här frågan bakas in i budgeten inför nästa år. En enkät har också gjorts bland föräldrarna.