Svenljunga

Bygger klimatsmart i trä

Svenljunga Artikeln publicerades

Roasjö Trä vill bygga lägenheter på Torstorp i Svenljunga. Företaget har utvecklat ett nytt klimatsmart sätt att bygga, helt i trä.

– Det här är en gammal metod som har utvecklats, säger Lars-Åke Norén, VD.

Bräda efter bräda kommer på plats och snart har snickaren Jimmi Lövhaug byggt ihop ett helt väggblock. Tillsammans med flera block ska det monteras ihop till ett komplett hus så småningom.

Sedan ett år tillbaka jobbar Roasjö Trä med att bygga hus i moduler tillverkade av limträ. Företaget har levererat till projekt runt om i landet, nu vill VD Lars-Åke Norén bygga på hemmaplan.

– Det behövs fler bostäder i Svenljunga, på det sättet vi bygger kan vi hålla nere kostnaderna så att hyran blir rimlig, säger han.

Företagets huvudsakliga verksamhet har fram till för ett år sedan var limträtillverkning. Men för ett år sedan kom två nya delägare in som hade idéer om att bygga i trämoduler. Att bygga hus i trä är inget nytt, men det är fortfarande relativt ovanligt att bygga i trämoduler.

Modulerna byggs i massivt limträ och är fyllda med träfiberisolering. Det här leder till att de håller värmen samtidigt som det blir ett sunt inneklimat med väggar som andas.

– Det finns en efterfrågan på byggmetoder som är bra ur klimat och miljösynpunkt. Det här är ett koldioxidneutralt byggande, säger Lars-Åke Norén.

Han menar att allt fler tänker mer långsiktigt i en byggprocess. I priset väger man in hela husets livslängd fram till den dagen det ska rivas. Ur det perspektivet är ett trähus helt återvinningsbart.

Den ökade efterfrågan leder till att Roasjö Trä får allt mer att göra. Företaget ska bland annat vara med och bygga ett hotell med 50 rum i Norrtälje.

På Torstorp vill företaget bygga två radhuslängor med åtta lägenheter i varje. Varje lägenhet skulle ha en egen uteplats och taket är platt med möjlighet att installera solenergi.

Under en tid har Roasjö Trä förhandlat med Svenbo om att de skulle ta över lägenheterna när de är klara. Styrelsen vill dock vänta med att ta ställning tills bolagets nya styrelse är utsedd.

– Vi vill inte äga och förvalta lägenheter, det bästa vore om vi kunde komma överens med Svenbo, säger Lars-Åke Norén.

Eftersom byggprocessen är effektiv och konstruktionen på husen är relativt enkel menar han att kostnaden för att bygga kan hållas nere. Slår det väl ut hoppas Lars-Åke Norén att liknande lägenheter kan byggas på fler håll i landet.

– På det här sättet skulle vi kunna få ett referenshus på hemmaplan samtidigt som Svenljunga får fler bostäder, säger Lars-Åke Norén.