Svenljunga & Tranemo

Stort ansvar för skolan att se till att eleven får rätt stöd

Dalstorp Artikeln publicerades
Dalstorpskolan har valt att låta lärarna dela på ansvaret.
Foto:Arkiv/Pernilla Rudenwall
Dalstorpskolan har valt att låta lärarna dela på ansvaret.

Att låta lärarna dela på ansvaret är ett medvetet val från Dalstorpskolan.

– Vi får en större bredd om fler är inblandade, där man kan kliva in och täcka upp, säger rektor Fredrik Sandin.

Om barn som går i skolan behöver så kallad egenvård ska skolan hjälpa till när det behövs.

Fredrik Sandin är rektor på Dalstorpskolan. Han har haft flera möten med föräldrarna och känner till deras önskan om att en extra resurs ska följa Alvin Grenander under dagen och ha koll på hans diabetes.

– Vi har valt det sätt att arbeta som vi tror är bäst för att vi ska kunna ha eleven under uppsikt. Alla hans undervisande lärare har fått information och utbildning från barnavdelningen på SÄS. Det får inte stå och falla med en person.

I läkarintyget står att Alvin kommer att behöva "personalassistent i form av resursperson" för att få hjälp med blodsockermätningar och att ge insulindoser. Fredrik Sandin berättar att han haft kontakt med läkaren som skrivit intyget för att se hur skolan kan hantera situationen.

– Om man tillsätter en extra resurs så blir det lätt att alla andra släpper ansvarsbiten. Vi vill sprida kunskapen så att fler kan ta ansvar om det händer något. Om vi delegerar för hårt lämnar vi ifrån oss ansvar, säger Fredrik Sandin.

Han har också haft kontakt med andra skolor för att se hur de hanterat elever som behöver hjälp med sin diabetes.

– På skolan har vi erfarenheter av att ha resurspersoner kopplade till elever. Det blir väldigt sårbart om resursen är borta, då får vi ett hål som vi måste fylla.

På rasterna är tanken att de ska ha en extra person som täcker upp om rastvakten blir upptagen på annat håll.

För lärarna i klassrummet innebär det att de måste vara uppmärksamma på om Alvins mående skulle förändras, att de måste mäta hans blodsockernivåer före och efter måltider samt ge honom insulin. Något som kräver både tid och kunskap.

– Det är ett jättestort ansvar, säger Fredrik Sandin.

Klassen där Alvin går har i dag två pedagoger knutna till sig.

– De har fått göra ett schema med dagliga rutiner som vi har stämt av med familjen. Där är vi nu.

Föräldrarna har också fått göra en lista över moment som de känner en oro inför och som skolans personal behöver kunna, som de ska föra en dialog kring. Fredrik Sandin betonar vikten av kommunikation mellan hem och skola.

– De känner en stark oro och jag förstår dem. Vi måste ta lärdom av deras kunskaper och få veta hur eleven utvecklas, säger Fredrik Sandin.