Svenljunga & Tranemo

Mer kunskap behövs kring livslång diabetessjukdom

Sverige Artikeln publicerades
Foto:ANDERS WIKLUND / TT

Det finns skillnader i hur skolor väljer att hantera elever som drabbats av diabetes. Generellt behövs mer kunskap kring sjukdomen, menar Barndiabetesfondens ordförande Johnny Ludvigsson.

Det finns inga tydliga riktlinjer för hur en skola ska hantera ett barn som drabbats av diabetes. Om det finns lärarresurser och klassen i övrigt fungerar bra är det inte självklart att man tar in extra personal.

Det går därför inte att säga att det måste skötas på något särskilt sett, konstaterar Johnny Ludvigsson, som är överläkare och professor vid Linköpings universitet. Han är också ordförande för Barndiabetesfonden, som arbetar för att främja forskning kring sjukdomen och kan ge stöd åt familjer som drabbats.

– Det man kan säga är att det går åt kompetens och personella resurser, sedan kan det variera hur man väljer att lösa det.

Ska ordinarie personal hantera sjukdomen krävs det att någon tar på sig huvudansvaret och lär sig att tyda barnets symtom. Det kan handla om att barnet får lågt blodsocker och därför blir trött, frånvarande eller blek och svettig. Det måste också finnas en ersättare bland personalen som kan ta vid om det behövs.

– Man behöver veta hur man kan förebygga svängningarna, säger Johnny Ludvigsson.

Att räkna på kolhydrater i maten och sedan relatera det till hur mycket barnet har rört på sig är inte helt enkelt. Det, tillsammans med aktuellt blodsocker, avgör sedan i sin tur hur stor dos insulin barnet ska få inför en måltid.

– Generellt kan man säga att allmänheten och skolpersonalen behöver veta mer om typ 1 diabetes, säger Johnny Ludvigsson.

Diabetes typ 1 är en livslång sjukdom där barnet kan bli akut sjukt. Till skillnad från andra sjukdomar som går att bota kräver diabetes en livslång behandling. Insulin ges vid varje måltid.

– Här krävs hela tiden att man gör ställningstaganden, säger Johnny Ludvigsson.