Svenljunga & Tranemo

Bygger nytt lager - rekryteringen är igång

Tranemo Artikeln publicerades
Nordic Room Improvement äger Jabo Nordic. Nu flyttar deras andra varumärken, Lundbergs och Duri, till centrallagret som håller på att byggas i Tranemo. Johan Valton är varuflödeschef med ansvar för logistik och inköp och Staffan Jehander är vd för koncernen.
Foto:Agnes Westberg
Nordic Room Improvement äger Jabo Nordic. Nu flyttar deras andra varumärken, Lundbergs och Duri, till centrallagret som håller på att byggas i Tranemo. Johan Valton är varuflödeschef med ansvar för logistik och inköp och Staffan Jehander är vd för koncernen.

Just nu utökas Jabo Nordics befintliga lager i Tranemo med 9 000 kvadratmeter. I början av juli ska bygget vara klart. Då ska ytterligare två av koncernen Nordic Room Improvements varumärken flytta in i lokalerna.

På gårdsplanen utanför Jabo Nordic blandas dånet från tunga lastbilar med det mer ettriga surrandet från gaffeltruckar. Byggtrafik samsas med vardagen på lagret - produkter som ska packas och lastas och skickas iväg genom landet.

Hösten 2015 tog Nordic Room Improvement över bolaget Jabo Wood Products, som nu kallas Jabo Nordic. I höstas stod det klart att koncernen skulle placera sitt centrallager i Tranemo, och att varumärkena Lundbergs i Nyköping och Duri i Mölndal ska flyttas dit.

De befintliga lagerbyggnaderna på tomten intill 27:an utanför Tranemo stod klara 2009. Jabo hade redan då ett hyresavtal med Tranemo Utvecklings AB, TUAB. När Nordic Room Improvement köpte Jabo tog de över hyreskontraktet.

– Kommunens representanter har varit väldigt lyhörda och mycket bra att samarbeta med, säger NRI:s vd Staffan Jehander.

Byggnationen av de nya lagerlokalerna startades upp i november 2016, och ska vara klara att tas i bruk i början av juli. Den milda vintern har gjort att planerna ser ut att gå i lås.

Först ska Jabos produkter ta plats, sedan flyttas Lundbergs in i början av augusti och Duri i mitten av september.

Innan det stod klart att NRI skulle placera sitt centrallager i Tranemo tittade de på andra alternativ, exempelvis omkring Örebro och Stockholm. Ekonomin kom att spela en avgörande roll. Marken är billigare i Tranemo än i Stockholm, och det avtal som Nordic Room Improvement har med TUAB blir därför mer konkurrenskraftigt.

– Den ekonomiska faktorn spelade stor roll till att vi i slutändan valde Tranemo, i kombination med respekt för Jabos särprägel och historia, säger Staffan Jehander.

Transporter är en annan viktig fråga. Där ligger Tranemo visserligen en bit bort från den stora kundbasen i Stockholm med omnejd, men å andra sidan finns fördelar när det gäller internationella containerleveranser.

– En sak som är påtagligt positiv är närheten till Göteborgs hamn, säger Staffan Jehander.

Tranemo ligger också förhållandevis nära riksväg 40, och till transportterminaler i Värnamo, Svenljunga och Borås.

Förändringen innebär att lagren i Mölndal och Nyköping stängs ner. Förutom centrallagret i Tranemo har koncernen ett till lager i Älvsjö utanför Stockholm.

Johan Valton är varuflödeschef, med ansvar för logistik och inköp, och han framhåller att det minskar miljöpåverkan att ha tre varumärken samlade på ett ställe, i stället för att skicka från tre olika orter. Centrallagret samlar majoriteten av godset och transporterna från Tranemo kommer att öka med mellan 70 och 100 procent, uppskattar Johan Valton.

Ökad lagerhållning skapar också fler jobb. Johan Valton och Staffan Jehander räknar med att centrallagret kommer skapa ungefär 20 nya arbetstillfällen i Tranemo, med toppar uppemot 35 under Jabos högsäsong. Där är rekryteringen redan i gång.

Det varmlager som nu byggs är anpassat efter koncernens behov - men det finns också utrymme att växa i.

– Vi har inte sytt i knapparna i kostymen för tight, säger Staffan Jehander.

Fakta

Tranemo Utvecklings AB

Är ett kommunalt bolag. Bolagets ekonomiska resultat för 2016 uppgick till 0,8 miljoner kronor. För 2015 låg samma summa på 0,4 miljoner kronor.

Bolaget hyr ut fastigheter till flera företag i kommunen: Ljungsarps mekaniska i Ljungsarp, CJ Automotive i Dalstorp, Jabo Nordic i Tranemo, och Nexans i Grimsås.

Under 2016 fattade styrelsen beslut om att uppföra byggnation för Jabo Nordic AB intill Jabos befintliga lokaler. Sedan tidigare har Jabo 9 000 kvadratmeter kallager, utomhus men under tak, samt 5 000 kvadrat varmlager i Tranemo. Nu byggs det ytterligare ett varmlager som är 9 000 kvadratmeter stort, och 10 meter högt.

Visa mer...