Sven Martinger

KRIS eller RÅ

Sven Martinger Artikeln publicerades

Bakom förkortningarna ovan står Kriminellas Revansch i Samhället samt Riksåklagaren. Båda fick helt nyligen komma till tals i mediainslag eftersom, som jag uppfattat det, RÅ lagt fram förslag att återfall i allvarlig brottslighet skulle straffas betydligt hårdare än vad det redan görs.

För mig med ändå en viss erfarenhet - 30 års dömande - gör sådana här förslag mig mycket trött och nästan lite uppgiven. Skulle det alltså vara så enkelt att om personer som åter dummar sig ( dvs. återfaller i brott ) blir hårdare straffade ( sitter längre tid i fängelse ) så slutar de med brott? Varför har vi då inte försökt detta tidigare? Vi andra måste ju framstå som rena idioterna om vi inte testat detta enkla alternativ tidigare om det skulle vara vägen till framgång.

Men problemet är att vi har ju testat det många gånger genom historien och inte bara vi här i Sverige utan överallt och det är inte någon bra väg att gå. RÅ antyder att svenska folket kräver, dvs. det allmänna rättsmedvetandet, att det skall bli hårdare straff för dessa personer. Ja, inte vet jag om det förhåller sig på det viset, men glad är jag i så fall att människor i gemen inte vill ha dödsstraff för med den logiken så skulle vi ju i så fall vara beredda att införa också sådant straff.

Självklart är det på det viset att vi inte kan tolerera att folk i ren egoism tar sig friheter på andras bekostnad. Detta är ju vad brottslighet handlar om. Men inte lär vi få ett bättre samhälle av att låsa in fler och det under längre tid. Sådant beteende skapar enbart större samhällshat, något som också helt riktigt representanten för KRIS poängterade. Vi måste i stället förmå dessa människor att ändra beteende och att få dem att förstå att i det ögonblick de gör andra illa gör de också sig själva illa. Brottslighet är ingen arvssynd. I stället är det ofta på det viset att det redan från början gått helt snett. Många barn och ungdomar har tvingats vara föräldrar till sina egna föräldrar och redan då börjar det felaktiga. Lägg därtill droger och missbruk samt ett extremt dåligt självförtroende. Låt oss börja jobba med de sakerna i stället. Få personer som tidigare känt sig icke önskvärda att i stället känna sig betydelsefulla och viktiga. Då blir det bättre för dem; då blir det bättre för oss, då får vi ett lugnare och mjukare samhälle.

Denna gången väljer jag KRIS i stället för RÅ.