Stefan Eklund

Mer kunskap lyfter Borås

Stefan Eklund Artikeln publicerades

Högskolan i Borås vill bli ett universitet igen. Det sprack förra gången, men det finns tecken som tyder på att förutsättningarna är bättre nu. Låt mig återkomma till dem.

Men först, vad skulle en universitetsstatus betyda för Borås stad? För dig och mig? Ett mentalt och miljömässigt lyft, tror jag.
På det mentala planet skulle Borås få en bildningsstatus staden historiskt sett har saknat. Bosse Johansson, vd för Swedbank Sjuhärad, sade en klok sak i samband med den maktundersökning som BT presenterade i början av året.

Frågan gällde varfördet var så få kvinnor i topp på listan över Borås mäktigaste och Bosse Johanssons förklaring pekade på det faktum att Borås inte är en stad med en akademisk tradition. Borås historia har handlat om företagande och män. Det här hakar i ett resonemang jag har fört i tidigare krönikor (BT 5/12 2010 samt 19/5 2011). Undersökningar har visat att Borås är en av de minst toleranta städerna i Västra Götaland. Borås är dessutom en i hög grad segregerad stad.

Ska detta förändrasgäller det att Borås inte bara växer av bättre handel och fler höghus. Det är faktiskt viktigare att staden växer mentalt. Och det är där ett universitet kommer in i bilden. För att Borås ska bli en stad som präglas av öppenhet, kultur och mångsidighet – för att använda den amerikanske forskaren Richard Floridas nyckelord för att öka en stads attraktion – behöver vi fler välutbildade människor.

Och med ett universitet mitt i staden ökar möjligheterna att få välutbildade människor att flytta till Borås rejält. Mitt i staden, ja. Då hamnar vi på det andra lyftet som en universitetsstatus skulle innebära för Borås, det miljömässiga. Ett universitet som är placerat så centralt som det skulle vara i Borås präglar stadslivet. Fler studenter bosätter sig här och underlättar för det kommersiella citylivet att växa. Ett levande centrum, även efter klockan sex en vardagskväll, efterfrågas ofta i Borås.

Ett universitet kanabsolut bidra till det. Och Simonslandsprojektet blir förstås ännu bättre ur det perspektivet.Så Borås stad har all anledning att kraftfullt stödja sin högskolas ambitioner att nå universitetsstatus.

Nye rektorn Björn Brorström är tydlig. I förordet till den nyss presenterade rapporten ”Högskolelandskap i förändring: Utmaningar och möjligheter för Högskolan i Borås” (författad av Tim Ekberg) skriver Brorström: ”Vi ska fortsätta vägen till att få universitetsstatus. Vi har kapacitet att bli det tredje västsvenska universitetet.”

Rent konkret handlar det om att söka ett samgående med Högskolan i Skövde. Samgående är vad som gäller nu, ur regeringsperspektiv, för att ha chansen att få universitetsstatus.

Tillsammans med Skövdeskulle Borås få intäkter i nivå med universiteten i Karlstad och Örebro och dessutom också erhålla betydligt högre forskningsanslag än vad som är fallet idag. Mer kunskap till Borås, helt enkelt. Det finns all anledning att hoppas på en framgångsrik universitetskampanj.

För övrigt?

? så kan manläsa Tim Ekbergs rapport. Den finns att ladda ner via Högskolan i Borås hemsida.

? i den kan manbland annat läsa om den snedbalans som råder i statsmaktens fördelning av forskningsmedel mellan högskolorna och universiteten. De sex största universiteten får tillsammans med KTH, Chalmers och SLU 85 procent av de fasta forskningsresurserna. Femton så kallade regionala högskolor delar på fem procent. En fördelning som ett förändrat universitetslandskap kan ändra på.

? på Högskolans hemsidahittar man också en livestreamsändning av en paneldebatt om Tim Ekbergs rapport. I den debatten deltog Högskolans i Borås rektor Björn Brorström, utredaren Tim Ekberg, Mikael Alexandersson, rektor på Högskolan i Halmstad och Kristina Jonäng, andre vice ordförande i regionutvecklingsnämnden.