Stefan Eklund

Från Rio till Sobacken

Stefan Eklund Artikeln publicerades

Den största konferensen i FN:s historia, med cirka 50 000 deltagare, avslutas idag i Rio de Janeiro. Den handlar om hållbar utveckling och heter Rio +20 eftersom det är 20 år sedan den första konferensen med samma ärende hölls i just Rio.

Begreppet ”hållbar utveckling” myntades av amerikanske miljöforskaren Lester Brown 1981 och syftar förstås på den stora ödesfrågan för världen, lika aktuell idag som för 31 år sedan: Hur ska vi kunna fortsätta att utveckla en välfärd för alla utan att samtidigt köra vår jord i botten?

Inga breda överenskommelserom strategier finns och dysterheten kring konferensen i Rio och dess i de flestas ögon urvattnade dokument har varit påtaglig. Utsikterna att nå fram till genomförbara beslut har varit minimala och av de mäktigaste ledarna i världen fanns bara hälften på plats. Kinas premiärminister Wen Jiabao är där, liksom Rysslands Vladimir Putin och Indiens Manmohan Singh. Men Barack Obama, Angela Merkel och David Cameron lyste med sin frånvaro.

Ändå borde det inte gå att bortse från allvaret i situationen. Naturkatastroferna har ökat dramatiskt sedan förra Rio-mötet och allt tyder på att ökade utsläpp, tack vare den accelererande urbaniseringen, ligger bakom de klimatförändringar som driver fram översvämningar, orkaner och jordskred.

I SvD i onsdagsräknade Gunilla von Hall upp de största utmaningarna vi står inför idag: den kraftiga befolkningsökningen, fattigdom, svält, ökade utsläpp av växthusgaser, ökad vattenbrist, ökat överfiske och ökade utsläpp i världshaven och så vidare och så vidare?

Världen mår helt enkelt inte så bra och inte mycket tyder på att sjukdomstillståndet kommer att förbättras.

Det finns motvapenmot utvecklingen. Två av dem är förnybar energi och fungerande återvinning, men var hittar man de vapnen?

Jo, bland annat i Borås. Steget från Rio de Janeiro till Sobacken i Borås kan synas långt och kanske till och med krystat, men det är ett steg som öppnar ett nödvändigt perspektiv, det lokala. Och där är Borås på många sätt ett föredöme, ända från det framgångsrikt exporterade Waste Recovery-projektet över vår långt drivna sopsortering till höstens miljögala där Borås Energi utser miljöhjältar och stryker under vikten av ett framsynt miljöarbete.

Vi lever i en priviligierad delav världen, de allra flesta människor på vårt jordklot har en betydligt lägre levnadsstandard än den vi har i Borås. Det innebär ett ansvar eftersom vi har resurser att föregå med gott exempel när det gäller miljöstrategier. Och frågan är så viktig att den numera borde vara överordnad politiska strider och ideologier.

En uppräkning av hur många miljoner människor i världen som svälter, saknar el, vatten och fungerande sanitära system samt omkommer i naturkatastrofer kan få vem som helst att känna sig håglös, men att prioritera miljötänkandet i närmiljön är i alla fall ett litet steg i rätt riktning. Det är glädjande att sådana steg tas i Borås.

För övrigt är det midsommarafton idag. Ta vara på den.