Sjuhärads Affärer

Västsvensk konjunktur går fortsatt starkt

Borås Artikeln publicerades
Konjunkturen i väst är fortsatt stark, med ett antal kända basnäringar.
Foto:Kollage
Konjunkturen i väst är fortsatt stark, med ett antal kända basnäringar.

Väst går bäst – i varje fall om man får tro Handelskammarens mätning.

Konsumtionen är hög, varseltalen låga och konkurser få – den västsvenska konjunkturen är fortsatt stark, visar Västsvenska handelskammarens månadsindikator.

– Västsverige har mycket god tillväxt, sysselsättningen ökar och vi har under lång tid nu haft lägst arbetslöshet bland storstadsregionerna. Västsverige är Sveriges hetaste region, säger Johan Trouvé, vd på Handelskammaren.

Och i Borås är företagarna fortsatt optimistiska om utvecklingen på kort och lång sikt. Enda bekymren är kompetensbristen och den omskrivna hamnkonflikten i Göteborg.

– Näringslivet går för högtryck och det investeras för fullt, men hittar inte företagen rätt kompetens riskerar det den enorma högkonjunktur vår region för närvarande befinner sig i säger Ove Lillestöl, regionchef i Borås.

– Den optimism vi ser speglar väl hur konjunkturen går just nu. Trots en akut kompetensbrist, en hamnkonflikt som får förödande konsekvenser och stora risker i vår omvärld ser företagen ljust på utvecklingen. Det är ett styrkebesked för Borås företagare och för regionen som helhet