Sjuhärads Affärer

Vart fjärde jobb hos storföretagen borta

Ekonomi Artikeln publicerades
Svenska storföretag har allt färre anställda på hemmaplan. På Volvo, som förlagt delar av produktionen till Kina, har andelen Sverigeanställda minskat från 46 till 22 procent sedan år 2000.
Foto:KARIN OLANDER / TT
Svenska storföretag har allt färre anställda på hemmaplan. På Volvo, som förlagt delar av produktionen till Kina, har andelen Sverigeanställda minskat från 46 till 22 procent sedan år 2000.

Sedan år 2000 har nästan vart fjärde jobb hos landets 25 största företag försvunnit, rapporterar Arbetet.

Sveriges största företag har allt färre anställda på hemmaplan. Det visar en karläggning av de 25 största börsföretagen baserade i Sverige som den fackliga tidningen Arbetet genomfört.

I början av 00-talet hade dessa företag nästan en kvarts miljon anställda i Sverige, vilket motsvarade vart artonde jobb på den svenska arbetsmarknaden. Men sedan millennieskiftet har 57 500 av dessa arbetstillfällen försvunnit.

Störst är tappet hos de exportberoende industriföretagen. Hos de 13 industrijättar som ingår i kartläggningen har andelen personal som är anställd i Sverige minskat från 32 till 20 procent sedan år 2000. På exempelvis Volvo har andelen Sverigeanställda mer än halverats, från 46 till 22 procent.

Utflyttning av produktionen och expansion på nya marknader har gjort att antalet anställda i Sverige minskat i både relativa och absoluta tal. Men koncernernas huvudkontor kommer att bli kvar i landet tror Johan Javeus, chefsstrateg på SEB.

–  Funktioner som produktutveckling, forskning och marknadsföring lämpar sig fortfarande väl för hemmaplan, även om kullagren eller vad det nu kan vara tillverkas på andra håll, säger han till Arbetet.

Fakta

Ett av fyra jobb har försvunnit

Under 00-talet har nästan vart fjärde arbetstillfälle – totalt 57 500 stycken – försvunnit från de 25 största börsnoterade företagen baserade i Sverige.

Vid utgången av 2016 hade dessa storföretag färre än 190 000 anställda i Sverige, vilket motsvarar mindre än 4 procent av arbetsmarknaden.

Störst är tappet hos industriföretagen, där andelen anställda i Sverige minskat från 32 till 20 procent sedan år 2000.

Visa mer...