Sjuhärads Affärer

Valdemar Lönnroth: ”Engelska flottan har flyktat från Vinga”

Borås Artikeln publicerades
Storbritanniens flagga, Union Jack, fladdrar för självständighet, men från vem kan man fråga sig och vad som kommer att ingå i Förenade kungariket framstår som något oklart.
Foto:Matt Dunham/AP/Anton Hedberg
Storbritanniens flagga, Union Jack, fladdrar för självständighet, men från vem kan man fråga sig och vad som kommer att ingå i Förenade kungariket framstår som något oklart.

Så kom dagen då Storbritannien lämnade in sin ansökan om utträde. Samtidigt bedyrar Theresa May att Sverige och Storbritannien ska bli de allra bästa vänner även framgent. Men det är mycket som står på spel för denna region.

Det är ingen tvekan om att Storbritannien är en viktig ekonomi för Sverige. När Stockholms handelskammare listade de län med största exporten till landet hamnade Stockholm först och Västra Götaland tvåa. Mätt i andel av den regionala ekonomin är Norrbotten den mest exponerade. Sett till landet som helhet är det vår fjärde viktigaste handelspartner. Och tittar man på brittiska investeringar i Sverige eller svenska dotterbolag i Storbritannien är vi mycket ihopkopplade.

Historiskt råder ju knappast heller någon tvekan om att inspiration och rötter för vårt näringsliv i mycket är hämtade från andra sidan Nordsjön – den industriella revolutionen och den starka textila utvecklingen här var ju mer eller mindre en direktimport av idéer, teknik därifrån.

Med det sagt så har ju Sverige inte varit med i EU tillsammans med britterna längre än sedan 1995. Men medlemskapet föregicks ju av tidigare politiska avtal om frihandel och utbyte som går tillbaka åtminstone till frihandelsorganisationen Efta som Sverige och Storbritannien var med och grundade 1960.

Så vad betyder det att Storbritannien lämnar EU om ett par år? Det enkla svaret är: ingen vet exakt, men för svensk vidkommande lär det knappast föra något positivt med sig. Jag har försökt skumma ett antal konsultrapporter om Brexit, men de når rätt olika slutsatser. Och man kan inte låta bli att undra hur mycket en politisk dimension spelar in också – beställarna påverkar resultaten.

Storbritanniens premiärminister Theresa May gjorde sitt bästa för att gjuta olja på vågorna om Brexits negativa effekter i en debattartikel i Dagens Nyheter i veckan. Hon betonar vikten av frihandel och att Sverige och Storbritannien har mycket gemensamt, samt tar upp ”komplexa försörjningskedjor” som båda länderna drar nytta av. När det gäller dessa värdekedjor har de flesta branscher i näringslivet sedan länge integrerat utveckling, produktion och flöden över gränser – som fordonsindustrin, bara för att ta ett exempel. Flöden hämmas av hinder i form av ökad regelbörda.

Sedan kan man ju tycka att det är lite ironiskt att tala om vikten av frihandel samtidigt som man träder ur världens största frihandelsunion. Själva idén med frihandel som EU är ett uttryck för är ju i mycket en brittisk idé – skotten Adam Smith lade grunden. Och apropå skottar är ju frågan om Skottland och Nordirland ytterligare en osäkerhetsfaktor. Marknaden gillar som bekant inte osäkerhet och sannolikt inte resultatet heller.