Sjuhärads Affärer

Storsatsar på friskare personal – chefer särskilt utsatta

Borås Artikeln publicerades

Beta av mejlen på gåbandet, fokusera i det tysta rummet Bali eller slå en hole-in-one på golfmattan – hos Parker Hannifin AB är friskvård i de nyrenoverade lokalerna ständigt på tapeten.

För tre år sedan stod Parker Hannifin AB vid ett vägskäl. En mindre anläggning i Flen skulle läggas ner och fler medarbetare väntades till Borås. Företaget stod därför inför en ombyggnad av verkstaden och kontoret i Borås.

Åsa Lindqvist, service center manager, har haft en central roll i projektet. Hon och övriga ledningsgruppen funderade på hur de kunde skapa förutsättningar för god prestation och arbetsmiljö. Att vara en attraktiv arbetsgivare och ha plats för framtida expansion hamnade högt upp på prioritetslistan.

Gruppens medlemmar var överens om att de ville utnyttja arbetsplatsens ytor bättre och samtidigt bygga in flexibilitet. Lösningen blev att slopa de flesta cellkontor och ersätta dem med behovsanpassade arbetsstationer.

Men, tänker nog den uppmärksamme läsaren, skulle inte det här reportaget handla om friskvård? Jo, och vi kommer till det.

Åsa Lindqvist och företagets fastighetsansvarige tog fram ett förslag till ombyggnad. Parkers högsta ledning i USA gav tummen upp, och för två år sedan påbörjades ombyggnaden. Från företagsledningens sida har det varit viktigt att medarbetarna ska känna sig delaktiva, och i dag kan de 80 anställda tjänstemännen välja plats i lokalerna efter den arbetsuppgift de ska utföra. Den ena platsen är inte den andra lik. Förutom avdelningar med klassiskt kontorslandskap finns ett flertal tysta rum att tillgå. Ett av dem är inrett som ett bibliotek, ett annat som en myshörna och ett tredje med vilstolar, mattor och tavlor som ska föra tankarna till Bali. Här och där bryts de öppna ytorna av med hjälp av draperier som skapar rum i rummen. Längst in i lokalen löper en grön matta med ett hål i ena änden. Där är det meningen att medarbetarna ska kunna ta en paus från arbetet för att slå några golfputtar.

Besökaren möts av detaljer som för tankarna till ett trendigt kafé eller den inredningsintresserades eget hem. Åsa Lindqvist tog inledningsvis hjälp av en inredningsarkitekt för att fastställa passande färgval. Sedan har hon stått för det mesta av utformningen av inredningen. Två mässingsformade papperskorgar har vänts upp och ned och hängts ovanför ett mötesbord. De har fått sällskap av små fjärilar som har satts fast på korgarna. En liten bit bort hänger en fågelbur från taket.

– Jag vill skapa samma känsla av trivsel som man får hemma och på kaféer. Man ska inte behöva åka härifrån för att vistas i kreativa miljöer, säger Åsa Lindqvist.

Tidigare satte hon sig gärna på ett kafé när hon behövde plöja stora mängder information. Nu har hon flera miljöer på den egna arbetsplatsen som fungerar minst lika bra.

Och det är här friskvården kommer in. Något år innan ombyggnaden började planeras, bestämde sig Parker Hannifin centralt för att inleda en global friskvårdssatsning. Säljbolaget i Borås ville inte begränsa den till att få ut personalen i löparspåret eller att locka dem att ta ett äpple framför en kexchoklad när eftermiddagssuget blev svårt. Fruktkorgar finns visserligen i lunchrummet, och via olika satsningar och aktiviteter har medarbetarna inte långt till fysisk aktivitet. Men ämnet är större än så, förklarar företagets HR-chef Carina Nyman Alenäs.

– Vi jobbar brett med att man ska må bra långsiktigt. Det innebär olika saker för olika personer, säger hon.

Välmående för några kan vara att få in motion i sin vardag, vilket företaget uppmuntrar. Andra kanske redan tränar regelbundet och skulle må bra av att varva ner med hjälp av mindfulness, vilket också erbjuds. Åsa Lindqvist berättar att många på Parker Hannifin är resande säljare.

– Då jobbar man ofta nära kunden i ett högt tempo. För att få balans kan det vara bra med lugna aktiviteter, säger hon.

Balansen är något flera av de intervjuade återkommer till. Utan hyfsad balans i privat- och arbetslivet blir både hälsan och prestationen lidande, är de överens om.

Därför erbjuds de anställda på Parker Hannifin regelbundna hälsoprofilundersökningar hos Avonova hälsa enligt ett roterande program. I företagshälsovården ingår även föreläsningar om ämnen som de anställda själva har önskat. Hittills har de lärt sig mer om bland annat sömn, stress och det dolda sockret. De har även erbjudits en föreläsning med rubriken "Må bra på jobbet och i livet".

En gång i månaden har företaget besök av friskvårdsföretaget Avonova som riktar sig till det privata näringslivet. Då kan de anställda få rådgivning om både sin fysiska och psykiska hälsa.

Enligt Eva Johansson, affärsenhetschef och företagssköterska på Avonova, är det i vissa fall lättare att gå till en företagssköterska än att prata med sin chef.

Avonova hälsas huvudsakliga uppgift är att fungera som bollplank och samarbetspartner i arbetsmiljöfrågor till de privata och kommunala arbetsgivarna i Sjuhärad. I det uppdraget ingår bland annat att utbilda chefer i deras ansvar för de anställdas hälsa.

Överlag upplever Eva Johansson och Catharina Ramhult, sjukgymnast och ergonom, att arbetsgivare har blivit bättre och mer aktiva i sitt arbetsmiljöarbete. Många drar paralleller mellan förebyggande åtgärder och låga sjuktal.

– Vår stora uppgift är att utbilda cheferna i de lagar och regler som gäller, och också visa hur ett systematiskt arbetsmiljöarbete kan gå till. Detta arbete omfattar både den fysiska och den psykosociala arbetsmiljön, säger Eva Johansson.

Vid bildskärmsarbete är det viktigt att få till rätt ergonomi. Bara för några år sedan fick Catharina Ramhult skriva intyg för att anställda skulle beviljas ett höj- och sänkbart skrivbord. I dag är det mer regel än undantag att den som är anställd på ett kontor både kan sitta och stå framför datorn.

Ergonomin är en av flera pusselbitar som påverkar den anställdes välmående. Men de psykosociala förhållandena blir allt viktigare. Sett till antalet diagnoser som leder till sjukskrivning har stressrelaterade symptom gått om klassiska åkommor som värk i rygg, nacke och axlar. Och det ser inte ut att minska.

– Vi ser att allt fler som kommer till oss har drabbats av eller riskerar att drabbas av utmattningssymptom, säger Eva Johansson.

Men det räcker inte att minska stressen på jobbet. Personens hela livssituation måste ses över.

Avonova hälsa håller även kurser i stresshantering för hela personalgrupper. Där får deltagarna lära sig vad stress är, och vilken typ av stress man ska akta sig för.

– Det är framför allt när man upplever långvarig stress och det påverkar sömnen som man ska se upp, säger Eva Johansson.

All stress är inte farlig, tillägger hon. Kortare perioder av stress är normala inslag i livet. Gränsen går när man börjar sova dåligt, blir glömsk, irriterad och tappar fokus. Då är det dags att stanna upp.

– Ju tidigare man sätter in insatser, desto större chans att personen blir frisk snabbt. Att ge någon medarbetare stödsamtal i ett tidigt skede kan betyda jättemycket. Man vinner mycket på att vara tidigt ute, säger Eva Johansson.

Att fler söker för stressrelaterade problem nu kan inte enbart skyllas på ett snabbare samhällsklimat och slimmade organisationer, hävdar hon och Catharina Ramhult. En delförklaring är enligt dem att psykisk ohälsa är mindre tabubelagt i dag jämfört med för något decennium sedan. Fler vågar helt enkelt berätta om sina besvär.

Chefer utgör en grupp som är extra utsatt för stress. Särskilt vd:ar för mindre och mellanstora företag som saknar avdelningar för ekonomi, försäljning och HR. När chefen måste axla alla roller samtidigt, riskerar belastningen att bli för hög.

– Vi ser att chefer har det väldigt tufft i dag, säger Catharina Ramhult.

Det får konsekvenser på två plan: dels för chefen själv som mår dåligt, dels för hela organisationen som är beroende av hennes eller hans ledarskap.

Tyvärr finns ingen mirakelkur för att uppnå den åtråvärda men svårfångade livsbalansen. Men vissa ingredienser bör alltid ingå i en läkande cocktail för en harmonisk tillvaro: lagom arbetsbörda samt regelbunden återhämtning och motion.

Friskvård handlar inte bara om att ge sig ut och springa. Catharina Ramhult betonar ändå konditionens betydelse för den enskildes hälsa. Den som är hyfsat vältränad har färre sjukdagar och ett bättre allmäntillstånd, och kan få mer gjort under arbetsdagen.

– Studier visar att den som har en god kondition orkar hålla fokus längre. Det leder till att den personen generellt sett är mer produktiv på jobbet, säger Catharina Ramhult.

Det har Parker Hannifins granne Parker hannifin manufacturing Sweden AB tagit till sig. Även här finns en särskild wellnessgrupp som anordnar aktiviteter och inspirerar till både fysisk och mentalt välmående, berättar Pia Wiklund och Annelie Wallin som ingår i gruppen. Även de har ett långvarigt samarbete med Avonova hälsa. Tillsammans arbetar de med bland annat rehabilitering. Varje månad träffas representanter för att se över sjukfrånvaron för att kunna sätta in tidiga insatser och underlätta den sjukskrivnes väg tillbaka.

En majoritet av de anställda arbetar i produktionen som bearbetar och monterar avancerade ventiler, och såväl kollektivanställda som tjänstemän har tillgång till ett relativt nystartat gym på arbetsplatsen. Två gånger i veckan arrangeras gemensamma träningspass där styrka och flås är i fokus. Då och då byts de ut mot utomhusträning i en närliggande backe.

– Det är helt perfekt, här finns allt man behöver och man kan få det gjort på lunchen. Efter ett lunchpass här är man mycket mer fokuserad och effektiv på eftermiddagen, säger en svettig Pekka Sipilä, anställd på säljbolaget, från gymmets träningscykel.