Sjuhärads Affärer

Stämningsansökningar mot Gröndahl efter Rappsons konkurs

Borås Artikeln publicerades
Rappsons kläder såldes i en butik i Knalleland, som nu har tagits över av tidigare anställda.
Foto:Kajsa Kettil
Rappsons kläder såldes i en butik i Knalleland, som nu har tagits över av tidigare anställda.

Tiden före konkursen skedde tio utbetalningar från Rappson till Per-Axel Gröndahl. Nu har ansökningar om stämning mot honom och bolaget PA Gröndahl idé AB lämnats in till tingsrätten.

Totalt rör det sig om 3,3 miljoner kronor som konkursförvaltaren yrkar att Per-Axel "Pelle" Gröndahl och PA Gröndahl idé AB ska återbetala till konkursboet. Gröndahl krävs personligen på 2,4 miljoner, och bolaget PA Gröndahll idé AB på 931 000 kronor.

Efter ett års utredning har konkursboet genom förvaltaren Anders Lewerth nu lämnat in två stämningsansökningar till tingsrätten. Som BT tidigare har berättat har konkursförvaltaren den senaste tiden granskat ett antal transaktioner som ägde rum månaderna före konkursansökan i maj 2016. Förvaltarens uppfattning är att bolagsledningen redan 2014 måste ha varit medveten om att en konkurs närmade sig. Han hävdar därför att utbetalningarna från Rappson till Per-Axel Gröndahl gjordes i ond tro, eftersom de skedde när bolaget var på obestånd.

"Konkursbolagets betalningar till Per-Axel Gröndahl har inte på något sätt följt ett normalt betalningsmönster" skriver konkursförvaltaren i stämningsansökan.

De ekonomiska svårigheterna uppkom efter att tre tidigare delägare och anställda lämnade bolaget i slutet av 2013. Orsaken var att de några år tidigare kommit överens med Per-Axel Gröndahl om att köpa samtliga aktier och ta över verksamheten. Detta eftersom ett generationsskifte var aktuellt. 2013 meddelade Gröndahl att han inte längre ville fullfölja avtalet. Då sålde de fyra delägarna (en av dem hade några år tidigare lämnat sin anställning) sina aktier till en extern aktör. Tvisten hamnade i skiljedomstol, där domaren gick på Gröndahls linje att en sådan försäljning kräver enighet i styrelsen. Kort efteråt slutade de tre anställda.

Det innebar att det inte längre fanns någon som skötte försäljning och kontakt med kunder. Omsättningen sjönk snabbt från omkring 60 miljoner till drygt 20 miljoner, vilket konkursförvaltaren beskriver som anmärkningsvärt. Under 2015 hade koncernen ingen verksamhet. Tvärtom sålde det nuvarande konkursbolaget varumärkena Rappson och Lapidus till Per-Axel Gröndahl idé AB, ett bolag som inte ingår i Rappson-koncernen. Prislappen på 35 000 kronor var enligt stämningsansökan låg med tanke på varumärkenas historia och tidigare höga omsättning. Av stämningsansökningarna framgår det att konkursbolagets ledning, som bestod av Gröndahl och en konsult, var medvetna om den kommande konkursen och passade på att föra pengar från bolaget innan konkursen var ett faktum. I ett sådant skede borde andra skulder ha prioriterats.

"Betalningarna till Idé hade inte skett på samma sätt, om inte Konkursbolaget haft en hotande konkurs framför sig", skriver konkursförvaltaren.

Nästa steg i de så kallade återvinningsmålen är att tingsrättens domare ska bedöma om stämning ska utfärdas. Om stämningarna går igenom får Per-Axel Gröndahl och PA Gröndahl idé AB möjlighet att ge sin syn på situationen.

Joakim Hall, ansvarig domare i målen, betonar att målen just har kommit in till tingsrätten och väntar på handläggning. Enligt honom blir de svarandes inställning styrande för den fortsatta processen. Tvisten kan komma att pågå flera månader. Om parterna inte kommer överens om eventuell förlikning kan ärendet hamna i huvudförhandling i tingsrätten.

BT har sökt Per-Axel Gröndahl, som tidigare har hänvisat till sin advokat. BT har även sökt den aktuella advokaten Emma Berglund.