Sjuhärads Affärer

Rappsons transaktioner ifrågasätts av konkursförvaltaren

Borås Artikeln publicerades
När Pelle Gröndahl och övriga delägare firade Rappsons 25-årsdag (bilden) 2010 gick affärerna bra. Tre år senare störtdök försäljningen och för ett år sedan ansökte de fyra bolagen i koncernen om konkurs.
Foto:Ingemar Brink
När Pelle Gröndahl och övriga delägare firade Rappsons 25-årsdag (bilden) 2010 gick affärerna bra. Tre år senare störtdök försäljningen och för ett år sedan ansökte de fyra bolagen i koncernen om konkurs.

Grundaren Per-Axel Gröndahl höll inte sitt löfte att sälja Rappson till bolagets övriga fyra delägare, sedan gick det utför tills konkursen var ofrånkomlig – det är konkursförvaltarens uppfattning om varför det anrika modeföretaget gick i graven.

I maj förra året ansökte de fyra bolag som ingår i Rappson-koncernen om konkurs. Frågetecknen kring situationen var många. Grundaren Per-Axel "Pelle" Gröndahl ville inte kommentera händelsen, och konkursförvaltaren behövde god tid på sig för att sätta sig in i bolagens historia.

Tidigare anställda berättade för BT att affärerna hade gått bra tills för några år sedan.

– Vi hade inte en röd siffra förrän för tre år sedan. Det senaste året har vi knappt fått in några nya kläder, och vi har tappat en och en halv miljon i omsättning, sade den före detta anställda Peter Carlquist i slutet av maj 2016.

Sedan dess har konkursförvaltaren Anders Lewerth arbetat med bouppteckning och förvaltarberättelse. I förvaltarberättelsen, där han tar upp orsakerna till konkursen, fokuserar han på två punkter: Pelle Gröndahl hade tidigare lovat fyra delägare, som kom in i bolaget i början av 2000-talet, att de skulle få ta över verksamheten. Under våren 2013 ändrade han sig och ville inte längre sälja sina aktier i bolaget Rappson-Lapidus förvaltning AB, vilket ledde till att tvisten hamnade i skiljedomstol och avtalet hävdes.

Det avgörande inträffade enligt konkursförvaltaren när de tidigare delägarna i slutet av 2013 lämnade koncernen och sina anställningar. Det var dessa tre (den fjärde hade slutat tidigare) som stod för försäljningen, och efter deras sorti försämrades ekonomin för att nå botten våren 2016.

I förvaltarberättelsen skriver han: "Omsättningsminskningen under 2014 är anmärkningsvärd, en nedgång från 59 Mkr till 22,3 Mkr."

Just nu arbetar konkursförvaltaren Anders Lewerth med att granska vissa transaktioner till bland andra majoritetsägaren Pelle Gröndahl och en konsult som de senaste åren har haft en aktiv roll i Rappson.

– Min uppfattning är att de redan sommaren 2015 hade bestämt sig för konkurs. Man har betalat av skulder till sig själva via andra bolag i koncernen, säger Anders Lewerth.

Hans utredning visar alltså att pengar har gått till ägaren och konsulten i stället för till borgenärer.

– Utredningen pågår för att se om det finns några återvinningsbara transaktioner, det vill säga olämpliga överföringar som i stället borde ha gått till andra skulder.

Hur ofta stöter du på sådana här utredningar?

– Aldrig. Inte i den här extrema omfattningen.

Vad är det som är extremt i fallet Rappson?

– Transaktionerna. Det finns skäl att misstänka att man har gynnat sig själva framför borgenärerna.

Många skulder har reglerats, men det återstår bland annat en omfattande skuld till hyresvärden. Övriga skulder uppgår till omkring en miljon kronor.

Senast den 12 maj, ett år efter konkursansökan, ska konkursförvaltaren lämna sina synpunkter till tingsrätten angående de ifrågasatta transaktionerna, så kallad väckande av återvinningstalan.

När är konkursen avslutad?

– Det kan ta en månad eller fem år. Det beror på om det hamnar i domstol, säger Anders Lewerth.

Han kommer även att kontakta Ekobrottsmyndigheten, vilket alltid görs om det finns skäl att misstänka ekonomisk brottslighet. Anders Lewerth poängterar dock att det är en rutinåtgärd och att det är upp till Ekobrottsmyndigheten med hjälp av polis och åklagare att ta ställning till om det rör sig om någon brottslighet.

Vilken sorts brottslighet skulle det i så fall handla om?

– Brott mot borgenärer.

BT har sökt Pelle Gröndahl, som avböjer att uttala sig om utredningen.

– Det ligger hos advokaterna, jag vill inte kommentera någonting, tack, säger han.

Fakta

Långdragen konkurs

Koncernen Rappson bestod av Rappson AB, Regency konfektion AB, Rappson-Lapidus AB och P.A Gröndahl AB.

Butiken Herrman sålde bolagens herrmode, och i Viskafors fanns ett omfattande lager som levererade till säljare runtom i landet.

Rappson bildades 1920. 1985 köpte Pelle Gröndahl varumärket. Han har en bakgrund som anställd i Algots-koncernen.

Under många år låg Rappsons omsättning runt 60 miljoner. Efter 2013, då övriga delägare och säljare lämnade koncernen, störtdök försäljningssiffrorna. Samtidigt skedde överföringar till majoritetsägaren Pelle Gröndahl och en konsult som de senaste åren haft en framträdande roll. Dessa transaktioner utreds nu av konkursförvaltaren.

Visa mer...