Sjuhärads Affärer

Nya behov skapas när AI träder in

Borås Artikeln publicerades
Oscar Mannbro på Viskan systems spår att artificiell intelligens kommer att skapa nya slags jobb.
Foto:Anders Robertsson
Oscar Mannbro på Viskan systems spår att artificiell intelligens kommer att skapa nya slags jobb.

Dataanalys, logistik och snabba leveranser – det spår e-handelsspecialisten Oscar Mannbro att morgondagens arbetstagare kommer att ägna sig åt.

För 20 år sedan jobbade han sin första dag hos det nystartade Viskan system, vars grundare kom från Boråsföretaget JC. I dag har han titeln senior e-business solutions specialist, vilket innebär att han är inriktad på just e-handel och specialanpassade lösningar för Viskans kunder.

Likt många andra anser Oscar Mannbro att digitalisering inte är något val för dagens företag. Att öka sin digitala närvaro är snarare en förutsättning för att finnas kvar. Trots det vill han inte leverera någon domedagsprofetia för den fysiska handeln.

– Centrumhandeln kommer inte att försvinna, men konsumenterna ställer större krav på upplevelsen, både i butiken men också att det ska finnas underhållning i närheten, som till exempel bio, barer och olika aktiviteter.

De företag som är benägna att sätta upp fingret i luften och se vart vinden blåser har en klar konkurrensfördel. När utvecklingen går snabbt blir det allt viktigare att anpassa verksamheten efter rådande förhållanden, blir då slutsatsen. Många av dagens tjänster och arbetsuppgifter lär därför försvinna, menar Oscar Mannbro. Men andra tjänster kommer att dyka upp. Han ser framför allt tre områden för nya jobb inom handeln: dataanalys, logistik och leveranser.

– Artificiell intelligens, AI, kommer att bli större och större. Då får vi enorma mängder data som AI kan hjälpa till att analysera så att den används på ett vettigt sätt.

Informationen kan användas för att individanpassa erbjudanden, men även för att göra prognoser. Oscar Mannbro berättar om ett pilotprojekt som nyligen har genomförts som ett samarbete mellan Viskan system och högskolan. En lokal restaurang fick hjälp med att räkna ut hur mycket råvaror och hur många anställda som behövdes under olika dagar. Siffrorna baserades på uppgifter om vädret, om när i veckan och månaden den aktuella dagen inföll och hur försäljningen sett ut tidigare. På så vis anpassas personalstyrkan och råvaruinköpen, och onödiga utgifter minimeras.

Kan det leda till färre jobb?

– På sätt och vis. Det blir nog fler tillfälliga jobb.

Område nummer två på Oscar Mannbros förändringslista rör logistik. Han ser en utveckling mot färre traditionella butiksanställda som står i kassan och plockar upp varor.

Han nämner ett test med personalfria butiker som den internationella jätten Amazon har genomfört. Kunden checkar in med hjälp av en QR-kod, och följs sedan av kameror som registrerar vad kunden plockar med sig. Vid utcheckningen sker betalning med hjälp av mobilen.

Men riktigt där är vi inte än, poängterar han. De närmaste åren tror han att det kommer att finnas anställda i de fysiska butikerna, men att deras arbetsuppgifter förändras mot att ha koll på flödet av varor och företagets IT-system.

Han ser en trend att bolag inom detaljhandeln går från stora centrallager till att sköta plock av e-handelsbeställningar från de befintliga butikerna. En av Viskans kunder, Boråsbördiga JC, satsar i stället på några få butiker som fungerar som välsorterade hubbar.

Det sista förändringsområdet rör leveranser. Allt fler konsumenter beställer tjänster, och här tror Oscar Mannbro att många av framtidens jobb finns.

– Dagens konsumenter vill ha allting nu och billigt. Om man till exempel spiller kaffe på skjortan och har ett möte om en halvtimme, då vill man kunna beställa en ny skjorta och få den levererad till kontoret direkt.