Sjuhärads Affärer

Förslaget: Sälj Telia för att bygga höghastighetståg

Ekonomi Artikeln publicerades
I ett debattinlägg presenterar HG Wessberg från Sverigeförhandlingen förslag på kostnadsreducerade åtgärder för höghastighetsjärnvägen.
Foto:Erik Nylander/TT
I ett debattinlägg presenterar HG Wessberg från Sverigeförhandlingen förslag på kostnadsreducerade åtgärder för höghastighetsjärnvägen.

En försäljning av statens innehav i Telia Company skulle kunna bli grundplåten för att bygga Sveriges höghastighetsjärnväg.

Det är ett av flera förslag som kan spara miljarder i skattepengar och påskynda bygget av den nya järnvägen, skriver statens förhandlare HG Wessberg på SvD Debatt.

"Vår uppfattning är att staten bör äga och förvalta sådana tillgångar som marknaden av en eller annan anledning inte kan hantera på ett effektivt sätt", säger HG Wessberg och Catharina Håkansson Boman på Sverigeförhandlingen.

Det omdiskuterade bygget av höghastighetsjärnvägen bedöms i dagsläget landa på 230 miljarder kronor. Men om staten säljer sitt ägande i Telia Sonera kan det frigöra kapital för att finansiera snabbtåget och få skattebetalarnas nota att hamna under 140 miljarder kronor.

Andra sätt att dra ned på kostnaderna är att söka finansiärer på den privata sektorn, ta lån och använda sig av mer kostnadseffektiva tekniker.

Sverigeförhandlingen presenterade förslagen i samband med dess kommande arbete för 2017 att identifiera kostnadsreducerande åtgärder för järnvägssatsningen.

"Nu har allt fler delar av stambanorna nått sin kapacitetsgräns. För att järnvägssystemet ska fungera behövs både utökat underhåll på befintliga stambanor och nya spår som avlastar de gamla. För det krävs nytänkande", skriver Wessberg och Håkansson Boman.

Fakta

Minskat stöd för snabbtåg

Regeringens planer att bygga nya svenska höghastighetsjärnvägar har tappat stöd sedan förhandlingen startade i februari 2016.

I oktober 2016 presenterade den rödgröna regeringen, med infrastrukturminister Anna Johansson (S) i spetsen, ett förslag att bygga nya stambanor för att knyta samman Stockholm, Göteborg och Malmö. För detta föreslås den ekonomiska ramen öka med över 100 miljarder kronor mer än den kommande planperioden. Anslaget för drift och underhåll av järnvägar föreslås öka från 85 till 125 miljarder kronor, motsvarande 47 procent mer än den planperiod som Alliansregeringen rådde över.

Den nya planen gäller perioden 2018—2029. Det har ännu inte bestämts vilket år hela höghastighetsbanan ska stå färdig.

Förslaget har fått hård kritik från oppositionen. Moderaterna kallade satsningen för dyr, samhällsekonomiskt olönsamt och för utdragen. Även Liberalerna, Sverigedemokraterna och Centern har motsatt sig idén om ett snabbtåg. Däremot är Kristdemokraterna i grunden positiva till en satsning i höghastighetståg.

Källa: SvD, Dagens Industri (TT)

Visa mer...