Sjuhärads Affärer

Coolt företag hoppas på het marknad

Borås Artikeln publicerades
Andreas Bäckäng visar ett av företagets värmesystem med det patenterade styr- och reglersystemet.
Foto:Valdemar Lönnroth
Andreas Bäckäng visar ett av företagets värmesystem med det patenterade styr- och reglersystemet.

Två bröder fick en idé – tio år senare har Boråsbolaget hamnat på börsen. Enrad är företaget som utvecklar kyl- och värmepumpsystem som sänker energiförbrukningen. Med skärpta miljökrav hoppas man springa ifrån de mycket större konkurrenterna.

Det är augusti och en period när folk börjar komma tillbaka från semestrarna när 7H Affärer besöker Enrads lokaler på Ramnaslätt. Både styrelseordförande och vd är på plats – arbetet med att producera den första kvartalsrapporten som börsbolag på Aktietorget pågår. En rapport som visar på en kraftigt ökad omsättning – från en blygsam nivå – och ett minusresultat på en dryg miljon som påverkades av kostnader för börsintroduktionen.

– Som publikt bolag får vi vara försiktigare med vad vi säger, då det kan vara kurspåverkande, konstaterar vd Andreas Bäckäng.

Börsintroduktionen skedde mitt under semestern, i slutet av juli. Med nya aktieägare och en nyemission har man plockat in kapital för att kunna expandera. I framtidsplanerna ligger att anställa personer inom marknadsföring och försäljning och öka produktionskapaciteten Styrelseordföranden Jakob Granström är ny sedan i maj och har en bakgrund inom den bransch Enrad verkar i, inte minst som vd i Sverige för den amerikanska jätten Carrier.

– Det finns några stora aktörer på marknaden vi konkurrerar med, till exempel Nibe, IVT, Thermia och Carrier, säger Jakob Granström.

Den lilla nykomlingen Enrad använder energi- och klimatargument som viktiga argument på marknaden.

– Vi har ett patenterat, steglöst styrsystem för kyl- och värmepumparna som leder till stora energibesparingar. Vi använder vidare propan som köldmedium vilket är klimatneutralt där flera konkurrenter använder fluorernade gaser och vårt system är lätt att installera, säger vd Andreas Bäckäng.

Att övertyga kunderna om det egna systemets förträfflighet är inte lika lätt. Det område som grundarna Tomas och Mikael Larsson började rikta in sig mot var livsmedelbranschen och deras behov av kylsystem.

– Vi har Axfood som kund och har installerat vårt system i flera Willys-butiker. Men det krävs rätt långa processer att övertyga butiker att byta system.

EU:s krav om klimatpåverkan från värme- och kylsystem gör dock att såväl butiker och andra aktörer som använder fjärr- och kylanläggningar i närtid kommer att behöva byta till klimat- och miljövänligare teknik.

– Det finns många livsmedelsbutiker där våra aggregat kan anslutas till deras befintliga system. Rör, kyl- och frysdiskar behöver inte bytas och de får ett energieffektivt system som är miljövänligt till en låg investeringskostnad, säger Jakob Granström.

En annan marknad Enrad arbetar mot är komfortkyla – kyla till större fastigheter som sjukhus, museer och flygplatser. Ytterligare en marknad man bearbetar är datorhallar och deras behov av kyla.

– Det är ett nytt område för oss, men en marknad som växer, säger Andreas Bäckäng.

På värmesidan satsar företaget på värmepumpar till större fastigheter, som flerfamiljshus och större affärs- och industrilokaler. Det är ett starkt växande område. I år har man fått en större order till nybyggnation av bostäder i Halmstad.

– Det är bland annat Järngrinden som är med och bygger stadsdelen Tegelbruket. Vi levererar värmepumpar till dem som används till 330 lägenheter, säger Andreas Bäckäng.

Två andra viktiga händelser i år har varit att Enrad tecknat avtal med grossisten Refrico om att sälja företagets produkter i Sverige, medan man tecknat avtal med den stora norska grossisten ABK för den marknaden.

Målet för Enrad nu är att expandera på hemmamarknaden och övriga Norden för att sedan kunna expandera i Europa, där EU:s krav på energi- och miljöpåverkan kan gynna företaget.

Fakta

Enrad

Aktuell med: Introducerades på Aktietorget i juli.

Större ägare: Weland stål och Almi.

Gör: Utvecklar energisnåla värme- och kylpumpsystem med en patenterad reglerteknik.

Ligger: På Ramnaslätt i Borås.

Bakgrund: Grundades av bröderna Tomas och Mikael Larsson. Tomas Larsson är teknisk chef medan Mikael Larsson varit produktchef.

Visa mer...