Seeberger en mild och klok ciceron

Recensioner Artikeln publicerades

Mot slutet av sin film ”Apropå ord som kommunikation, begriplighet, makt, ensamhet” låter dokumentärfilmaren Eric M Nilsson en inspirerad fransk poet utgjuta sig om de saliga tillfällen när två samtalande människor möts i total ömsesidig förståelse.

Detta kontrasteras mot en anonym skeptiker som för sin del konstaterar att en sådan total kommunikation vore lika med kommunikationens död eftersom parterna då blivit att räkna som samma person.

Dispyten är förstås tämligen teoretisk. Oavsett om man vilar tryggt i eller sörjer att ett samtal aldrig kan nå en sådan extrem hindrar det inte att man får vara nyfiken – till och med ”skamlöst nyfiken” som det heter i Astrid Seebergers nya bok.
Seeberger är överläkare på Karolinska Sjukhuset, specialist på njursjukdomar. Den röda tråden i hennes essäistiska betraktelser, hågkomster och anekdoter är just samtalet. Hon återvänder ofta till upplevelser från barndomen i Sydtyskland. Inte minst spelade morfadern en viktig roll för henne och det var han som undervisade henne i den skamlösa nyfikenhetens konst: ”När intresset finns, ett skamlöst lidelsefullt intresse, inte ett skamligt – det är en avgörande skillnad – ser man detaljerna tydligare och tydligare.”

Detta synsätt tjänade henne senare som en utmärkt gåva i värvet som läkare och hjälpte henne att upptäcka och uppleva patienterna och deras vårdbehov bortom klichébilder och standardprocedurer. Det gör henne för den skull inte till någon romantiker. I boken väjer hon inte för att berätta om obönhörligt lidande och död. Men hon visar också hur ett inkännande samtal – eller en enda intuitivt funnen replik – kan väcka oväntade krafter och rädda liv.
Det är fascinerande och ofta gripande läsning från de medicinska korridorerna som varvas med barndomens bilder samt med omfattande litterära betraktelser. Trots att jag läser med en deadline vill jag inte riktigt att de tvåhundra sidorna ska ta slut.

Det är med andra ord en god bok, i dubbel bemärkelse. Seeberger är en mild och klok ciceron – inte av det slag som nödvändigtvis vill tala om hurdant det är här i livet men väl hur det kan vara, nämligen: olika. Tack och lov, kan tilläggas.

Kristian Fredén