Mörk bild om bomull

Recensioner Artikeln publicerades

Vad döljer sig egentligen bakom prislappen på de billiga bomullsplagg vi erbjuds att köpa i handeln?

Det är den envisa fråga som värker mellan raderna i Gunilla Anders reportagebok Bomull - en solkig historia. Trots att vi idag har ganska goda kunskaper om bomullsindustrins smutsiga bakgårdar är spårbarheten av bomullens härkomst nästintill obefintlig i handeln. ”Jag har synat T-tröjan i sömmarna utan att kunna finna någon ledtråd. Ingenstans står det var bomullen är odlad”, konstaterar Ander inledningsvis framför en klädsnurra i ett vanligt köpcentrum och bestämmer sig för att själv ta reda på svaret.

Likt en spårhund förflyttar hon sig mellan länder och kontinenter, epoker och århundraden för att kartlägga och beskriva historierna bakom handelns billiga bomullsplagg; historier som ger ekon i såväl den brittiska industriella revolutionen som slaveriet i den amerikanska södern och den egna uppväxten i Sjuhäradsbygdens tekolandskap under sextiotalet.

Den första anhalten på resan är diktaturens Uzbekistan, en av världens största bomullsexportörer, där slavliknande arbetsförhållanden, barnarbete och miljöförstöring beskrivs som en tickande bomb. Vidare bär det till USA som genom sina kraftiga stödpaket till den egna bomullsodlingen bidragit till en prisdumpning på världsmarknaden med förödande globala konsekvenser. För de västafrikanska småodlare som Ander sedan intervjuar i bland annat Benin och Senegal är det hårda konkurrensläget idag en fråga om överlevnad

Bilden som Ander tecknar över bomullsindustrin är lika mörk som komplex. Trots bomullens förödande miljöpåverkan i form av kemiska bekämpningsmedel och utarmning av jordens vattenresurser, utgör den samtidigt en av de viktigaste inkomstkällorna för många av världens fattigaste. Och visst är det lätt att som konsument bara kapitulera inför komplexiteten och förföras av de låga priserna.

Nöj dig inte med okunskapen, manar Ander till sist. Världen har varken ur mänsklig- eller miljösynpunkt råd med bomullsindustrin som den ser ut idag. Faktum är att förutsättningarna för en förändring finns. Textilforskningens allt mer förfinade metoder erbjuder idag alternativ till den allsmäktiga bomullen och en större efterfrågan av rättvisemärkt och ekologiskt har också fått flera stora handelskedjor att engagera sig i bomullens spårbarhet. Ander har med sin bok serverat sanningen, nu är det upp till oss konsumenter att välja nytt och välja bort.