Krig på flera plan

Recensioner Artikeln publicerades

Det är tidigt sjuttiotal och platsen är Nigeria. Biafrakriget har just brutit ut och militärkupperna avlöser varandra.

Sefi Attas Allt gott ska komma dig till del tar sin början i en medelklassig villaförort till Lagos där elvaåriga Enitan Taiwo rastlöst fördriver dagarna i väntan på att få börja skolan.
Hennes strikt religiösa mor och politiskt engagerade far har olika åsikter om hur en flicka ska uppfostras och Enitan slits mellan oförenliga krav och förväntningar. När den frispråkiga grannflickan Sheri plötsligt knackar på dörren, öppnas ett nytt och eget rum i Enitans liv som också ska förändras för alltid.

Romanen Allt gott ska komma dig till del, som nu kommer i svensk översättning, är Attas prisbelönta debut och publicerades första gången 2004.
I centrum för berättelsen står två nigerianska flickor som växer upp i ett samhälle under omdaning efter många år av brittiskt, kolonialt styre och deras närkamp med ett djupt patriarkalt samhälle; Enitan som vägrar att infinna sig i den traditionella kvinnorollen och drömmer om utbildning och arbete. Sheri som ständigt utmanar och tänjer på gränserna för hur en anständig kvinna ska vara och uppföra sig.

Atta tillhör en yngre författargeneration från Nigeria som under det senaste decenniet slagit igenom internationellt med berättelser om hemlandets postkoloniala erfarenheter. Mot fonden av ett rasande inbördeskrig låter hon också den nigerianska samtidshistorien brytas genom Enitans och Sheris sköra flickkroppar; konflikten mellan tradition och modernitet, kolonialism och självständighet, religion och politisk ideologi.
Ytterst är det kvinnornas erfarenheter som står i fokus. För parallellt med det krig som fyller världens löpsedlar pågår också ett annat krig, det mot patriarkatet, som i romanen förkroppsligas av de svekfulla och brutala män som passerar revy i de unga kvinnornas liv.

Allt gott ska komma dig till del utspelar sig mitt under ett krig, men berättar om allt det som pågår samtidigt och under tiden. Atta borrar djupt i de allmänmänskliga existentiella djupen, frågor om rädsla och mod, kärlek och vänskap, moderskap och föräldraskap.
Enitan och Sheri kommer att slå in olika vägar i livet, men återförenas vid nya korsvägar. För Enitan ställs allt på sin spets när fadern kastas i fängelse och hon tvingas välja mellan den politiska striden och den egna säkerheten.

Stilmässigt varvar Atta sin historia med luftig dialog och tät prosa som efter en något spretig startsträcka djupnar och fängslar, här i varsam översättning av Birgitta Wallin. Det är på en och samma gång dräpande humoristiskt, feministiskt upproriskt och djupt allvarligt.
Rösten som tränger fram genom texten känns både ny och befriande fri från det tillrättalagt konventionella. I höst släpps Attas andra roman med titeln Swallow på engelska, jag förutsätter att vi snart kan läsa den också på svenska.
Hanna Larsson