Hyllad hjulkultur

Recensioner Artikeln publicerades

Är gamla bilar kultur? Visst finns det risk att bilälskare känner att deras intresse tråkas ner med en kulturstämpel.

Andra kan tycka att kulturbegreppet besudlas om det ska handla om kamaxelvinklar och att Weber står för en förgasartyp. Samtidigt är de det självklart att fordon är kulturminnen, och att kulturtänk bidrar till att lyfta blicken ytterligare bland motorfolket.

Kultur på väg ges ut med anledning av att Motorhistoriska riksförbundet, MHRF, fyller 40. Förbundet organiserar de flesta av landets fordonshistoriska föreningar med totalt runt 65 000 medlemmar. En rullande folkrörelse som har anhängare inte minst i Sjuhärad.

Låter det tråkigt? Glöm det. Visst finns här de förväntade texterna som sprider ära över den jubilerande föreningen och dess stormän. Detta kompletterat med kulturbetraktelser av bland andra Annette Rosengren, etnolog vid Nordiska museet och historikern Jan Fredriksson.

Även sociala aspekter lyfts fram. Motorengagemang för samman människor. För unga är fordonsintresse i många fall ett gott alternativ till idrott.

Men det som lyfter är att hela boken beströs av godis i ord och bild i form av nedslag bland spännande fordon och personligheter. Det hinner aldrig bli tråkigt. Redaktören bjuder på kul tur.
Här dyker till exempel Maria Arleskär från Borås upp med sin grodögda Austin Healy Sprite 1959. Och vi får veta att ett tidigt initiativ till högertrafik kom från Borås. Högerriksdagsmannen Axel Nylander från Borås ville 1930 inte bara ha politik till höger utan även trafiken på den sidan.