En av Nordens stora grafiker

Recensioner Artikeln publicerades

Tranemo bibliotek:

BÖRJE OTTOSSON: 11 linoleumtryck ur serien Rymdcykel

Pågår till 26 oktober

recension. Bildläraren i Tranemo under många år – men nu pensionerade – Sven Ottosson har förmedlat ett representativt urval linoleumtryck av sin farbror Börje Ottosson (1919–97), som nu kan ses på Tranemo bibliotek.

Denne var en av Nordens stora grafiker och bland annat representerad med tre verk på Nationalmuseum. Han började som målare och studerade för Otte Sköld 1943–45, innan han via träsnitt och färgträsnitt fulländade sin teknik i linoleumsnittet med en förtätning av nästan piranesiska mått. Utställningen är ett unikt tillfälle att möta hans verk – metoden var så tidsödande att han bara förmådde färdigställa fyra bilder årligen.

Hans suveräna lek med perspektiv och rum stod inte heller Piranesi mycket efter när han jämsides med den mera jordbundne Palle Nielsen fördjupade sig i symbolladdade och nästan profetiska bilder kring mänsklighetens ödesfrågor, särskilt i de stora bildsviterna Rymdcykel och Sång till jorden.

Börje Ottosson hade också sett mörka tider, bland annat som aktiv i danska motståndsrörelsen under kriget, och hans bilder bar fram ett starkt tekniskt, socialt, politiskt och religiöst engagemang. På liknande tvetydigt sätt behandlade han den moderna tidens motorvägar. Men den största upplevelsen inför hans konst i dag är nog ändå bildernas fantastiskt avancerade och drivna teknik in i minsta detalj.

Rolf Haglund