Artiklar om vinnova

Chalmers har redan kommit en bit på väg i grundforskningen för att ta fram en kvantdator. Arbetet inleddes redan för 20 år sedan. Men sedan årsskiftet är miljardprojektet i gång där kvantkretsarna, kallade kubits, byggs in i ett chip som sammanfogas med andra och placeras i en stor maskin. Men många års arbete återstår.
Foto:
Ledare 28 april

En ny sorts månlandning – bara sex mil från Borås

För stort är det, relativt tyst sker det, och smått är det definitivt, det som sker i kvantdatorn, denna helt nya...