Artiklar om vegby

Ulf Jonsson berättar att han verkligen trivts med rollen som kyrkoherde. ”Det är verkligen en bred uppgift. I början brukade jag säga att det innefattade allt från själavårdssamtal till gödselbrunnar. Det har inneburit så många olika möten och att man har stött på så många olika typer av människor”.
Foto:
Familj 7 juni

Efter 33 år i samma kyrka går Ulf i pension

1986 eftersöktes en ny kyrkoherde till det som då hette Gällstad pastorat. Positionen innebar att man skulle få...