Artiklar om västra götalandsregionen

I Furubergsgården finns redan mödravård och barnavårdscentral. Marianne Josefsson (MP), Annika Kihlbom (MP), Barbro Johansson (C), Valeria Kant (KD), Tony Johansson (MP), Eva Johansson (C), Cecilia Andersson (C) och Fredrik Skott (KD) hoppas att det inte dröjer för länge innan familjecentralen kan öppna i Svenljunga.
Kind 3 september

Familjecentral på gång i Svenljunga

Tidiga insatser kan göra stor skillnad för barn – och hela familjer. Det är utgångspunkten i de tre partiernas...

Det var stor enighet kring höghastighetsjärnvägen mellan Göteborg och Borås diskuterades. Stefan Gustavsson från Västsvenska handelskammaren var moderator, deltagande politiker var trafikutskottets ordförande Karin Svensson Smith (MP), Göteborgs och Malmös kommunstyrelseordförande Ann-Sofie Hermansson (S) respektive Katrin Stjernfeldt Jammeh (S).
Foto:
Borås 2 juli

"Tågfrågan är i ett vakuum”

Hur höghastighetsjärnvägen mellan Göteborg och Borås vidare mot Jönköping ska finansieras är ännu inte...