Artiklar om sven eriksonsgymnasiet

Christer Samuelsson, chef för Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen, Catrine Berglund, gymnasiechef på Sven Eriksonsgymnasiet samt elevkårsrepresentanterna Moltas Hultin, Sven Eriksonsgymnasiet och Hugo Mellstedt, Bäckängsgymnasiet, utgjorde debattpanelen. Längst till höger moderatorn Erik Jullander, Borås Tidning.
Foto:
Borås 23 oktober

TV: ”AR behöver ta ett kliv in i 2000-talet”

Borås Tidning har i flera uppmärksammade artiklar under våren berättat om hemliga föreningar på Borås största...