Artiklar om sjukvård

Jenny Åkervall skriver: ”Det handlar inte bara om okunskap, det är i hög grad en attitydfråga. Både bland allmänheten och inom svensk sjukvård, kanske främst inom barnmorskekåren. Vanföreställningar om att en ”riktig kvinna” föder vaginalt. Kanske också att en ”riktig kvinna” inte går sönder av att föda barn.”
Foto:
Ledare BT 13 juni

Åkervall: Dags göra upp om myten om hur en ”riktig kvinna” ska föda

Artikeln publicerades 13 juni 2017. De har under flera år bedrivit forskning vid Sahlgrenska akademin kring ämnet....